maandag 22 juni 2020

Besluit wijziging tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen

Besluit wijziging tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen
Besluit van 9 juni 2020 tot wijziging van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de...
Lees verder

Besluit tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen
Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen.
Lees verder