woensdag 6 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur medewerkers MRA-E - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A08.99.2020 Test brandwerendheid tunnels Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

kolkenreiniging 2020-24 gemeente Alkmaar - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Datacommunicatie Verbindingen en managed VPN dienst (DIG-11361) i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Raamovereenkomst Grondwatermodellering, -advisering en -detachering - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag Inhuur/detachering teamleider assetmanagement - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Legalisatietraject oneigenlijk grond- en watergebruik - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en service ICT hardware - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bliksembeveiliging - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Student Portal - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VTH applicatie - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

17695677 Military Planning Tool (MPT) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de uitvoering van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding leerlingvolgsysteem - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder