dinsdag 5 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Kantoorartikelen RWS en Deelnemers 2020 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31142689: Raamovereenkomst Variabele Onderhoudswerkzaamheden en Verbetermaatregelen in het droge beheersgebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020...
Lees verder

Marktverkenning "Systeem Vernieuwing Werk & Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Transport en verwerking van diverse afvalstromen gemeente Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Overdrachtsdossier ongelijkvloerse kruising spoorwegovergang Vierpaardjes - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering van stalen legeringsmeubilair - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kwaliteitsborging faalkansanalyses stormvloedkeringen - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategie Eindhoven Internationaal Knooppunt XL - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Gemeente Zeewolde Raadsadviseur / Plaatsvervangend griffier - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kroosvuil verwijdering - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verkoop en (her-) ontwikkeling nieuwe deel van het voormalig gemeentehuis te Schijndel - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2020...
Lees verder

Ziektekostenverzekering Krijgsmacht en de Collectieve zorgverzekeringen Zorgzaam - Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht (SZVK)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Onderzoeksdienstverlening - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

HPV vaccins 2020 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeergarage Arsenaal - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

offerteverzoek mmp (1) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Applicatiediensten - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Broeken a.g.v. Coronacrisis - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Zelf service winkel - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Technisch applicatiebeheer - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inzamelen, transporteren en verwerken van gemengd tuingroen in de Gemeente Leusden - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie Georganiseerd Overleg Politie-amtenarenzaken - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake Raamovereenkomst Sluitspierprothesen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding sanitaire voorzieningen - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brood - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud kolk- en huisaansluitingen, aanleg en vervangen afwateringspunten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020...
Lees verder

Slibvang Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Vooraankondiging Digitale smart city diensten voor gastvrijheid en toegankelijkheid van de binnenstad van Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Navigatiediensten
Lees verder

Europese aanbesteding Beveiliging 2020 - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

SAS procedure voor Re-integratievoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud van (groot)keukenapperatuur - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Centrifuges RWZI Horstermeer - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor een online tool voor de gesprekkencyclus - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing Ambassade Brussel - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MultiMedia Service (MMS) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen kolken gemeente Buren, West Betuwe, Tiel en Neder-Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT werkplekbeheer Stichting PCOU - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Meubilair voor Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bediencentrale Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15869 | Vervangen beveiliginginstallaties en databekabeling in La Grande Vitesse aan de Zuiderzeelaan te Zwolle - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Speed Pedelecs - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Supply of pipe material for WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Reseller Laptops en smartphones - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk. - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondwatermeetpunten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gelijkrichterstations Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder