vrijdag 29 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bestek 2341, N345. voorbelasting rondweg en aanleg rotonde Weg naar Voorst - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwerpwedstrijd uitkijktoren ICOON Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Acaciastraat - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering inclusief Onderhoud drie (3) Tankautospuiten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur twee projectleiders voor begeleiding HOV- en R-net inframaatregelen (werkpakket 1 – onderdeel A en onderdeel B) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Projectleider Weginfra/GWW t.b.v. Programma RijnlandRoute. - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Jurist Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA2020 Raamovereenkomst metingen en analyses lucht - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Veluwse Onderwijsgroep Locaties C3 - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Live videowebcast bij Provinciale Statenvergaderingen (incl. camera's en regie) Audiowebcast bij commissievergaderingen - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud, beheer en support Exact - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkomensconsulent - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Printers en multifunctionals - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoormachines en...
Lees verder

Social Media, Webcare en Nieuwsmonitoring - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Licentie ter ondersteuning van Wiskunde t.b.v. Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Reclamevitrines in de openbare ruimte - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Digitale toetsapplicatie - Stichting Saxion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Afdrukapparatuur SgOMB - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Effecten varianten betalen naar gebruik - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdzorg Plus Landsdeel Zuidoost Nederland - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud & Support ITSM - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Drenthe NL13 | Procedure:...
Lees verder

Payrolldiensten - Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV - 75 Hz - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie stroomstootwapen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wapens, munitie en...
Lees verder

Verkeersborden - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Grootschalig oeveronderhoud Strobosser Trekfeart 2020 bestek 20-03-VB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Staring College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren bouwvergunningendossiers - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020026 - Software t.b.v. leerplicht, RMC en leerlingen vervoer - Gemeente Schagen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Generiek CRM oplossing - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Projectsecretaris financieel (Projectmanagementbureau) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31158093 "Het beheer en onderhoud, actualisatie en verdere ontwikkeling van het tijpoortadviseringssysteem PROTIDE (Probabilistic Tidal Window Determination)" - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transport en verwerking groenstromen ten behoeve van de gemeente Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen en Zundert - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

brandverzekering t.b.v. de gemeente Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Defensie Innovatie Competitie 2020 (DIC 2020) - Smart Medics - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategic Technology Partners - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitbesteden Infrastructuurdiensten en SIEM/SOC diensten ten behoeve van Logius omgeving 2 - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en Implementeren van een Zaaksysteem - Openbare Europese aanbesteding - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ZZP broker - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting basisschool St. Jan Baptist - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CINK649 - Levering verkeersborden en benodigdheden - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

marktconsultatie Raamovereenkomst uitzendkrachten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

e-HRM/SA-systeem - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bekendmaking verlenging inrichting inhuurdesk Werkeninnoordoostbrabant als Dynamisch Aankoop Systeem namens de 15 deelnemers (verlenging t/m 30 juni 2024) - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud meetposten in kader Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) en het Monitoringsnetwerk (MONET) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stoffering historische vertrekken - Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Lockers - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Spraak en data (vaste en mobiele telefonie) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Texel Bouwteam weg Den Burg - De Cocksdorp fase 1 a: Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0596 Maaiveldwerken Openbare Ruimte Zuidas - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak 13 panden (2 kantoren en 11 steunpunten) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Definitief AV-ontwerp, systeemintegratie, levering en installatie van audio-, video-, control- en licht hardware ten behoeve van het nieuwe museum - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Martktconsultatie: Gasloos Oldambt - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: | CPV: Installatie van diverse...
Lees verder

Accountantsdiensten UMC Utrecht - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van personeel in twee percelen (1. juristen, 2 financieel-economische experts) - Kansspelautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Civiele Techniek (1) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

AFM-IR for Chemical Imaging - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Advies voor hotspots gasfabriek Kralingen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Herinrichting Leidse Plein - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onderhoud Citrixlicenties - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder