woensdag 20 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

AI 2019-0301 Vernieuwen kademuur Duivendrechtsevaart kadedeel 2B-3A - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Opleidingen voor handhaving in de openbare ruimte - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Purchase-to-Pay systeem - Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel Aeres - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

technisch beheer en onderhoud Net3A - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Marktconsultatie Sanitaire Voorzieningen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Postdiensten - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie meldkamertafels - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Divers meubilair en uitrusting
Lees verder

extensief maaibestek - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OW.25803-2 Nieuwbouw gemaal Rijperkerk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hersen-, plasma- en CSF-monsters - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

onderhoudsbestek begraafplaatsen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding mulitifunctionals RBOB de Kempen - Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

TOPdesk dienstverlening - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Alliander Erkenningsprocedure voor MV Primary Switchgear 10/20 kV - Alliander N.V.
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Distributie-...
Lees verder

IT Gebruikershardware - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

CAPP Planning & Scheduling - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

31142566/31142564: prestatiecontract droog RWS MN districten Noord en Zuid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Stedenbouwkundige - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanleg en onderhoud kunstgras valondergronden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding payroll- en uitzenddienstverlening - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Veiligheidslaarzen Raamovereenkomst - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie High Content Analysis platform, CellInsight CX7LZR - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Modernization of the KNMI meteorological observation infrastructure - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Architectenselectie Stephanusschool - Rotterdam - Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Jeugd-GGZ en opvoedhul voor Doven en Slechthorenden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervanging kunstgrasmatten - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvalwaterpersleiding 2.0 (AWP 2.0) - Persstation Moerdijk - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afvalwaterpompstation
Lees verder

Haakarmvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkeling grondwatermodel Gebiedsgerichte GrondwaterAanpak (GGA) 2020 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regioadviseur - Regio Brabant en Zeeland - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder

Regioadviseur - Regio Overijssel - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Regioadviseur - Regio Noord Holland - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Architectuuropdracht faculteit Rechtsgeleerdheid te Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Zwem- en gymvervoer - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Macro-XRF-scanner ten behoeve van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware en Apple-Hardware (in twee percelen) - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Marktconsultatie Walstroominstallatie Zee- en Riviercruise Passenger Terminal Amsterdam (PTA) - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Elektrotechnische...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog verwerken bodemassen conform Green Deal Bodemassen - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en vervanging van noodverlichting en brandblusmiddelen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

IT-Sourcing AFM 2019 - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Bezorgen Reisdocumenten - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkmaatschappij 8KTD: Europese Aanbesteding Warme Drankenautomaten - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Marktconsultatie energietender Overamstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Technische...
Lees verder

Theater Technische geluidsinstallatie Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud kleine vaste kunstwerken 2020-2024 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Monstername, monsteranalyse en rapportage - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Immunochemie Analyzer - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Volledige ontzorging door uitbesteden en centraliseren van inhuurprocessen - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Toolbox Datavalidatie HyDAMO - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Transactiemail - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorlopende CAR verzekering - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Architect schoolgebouw Sterrenkwartier - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inzamelen, reinigen (putten) en verwerken olie, water, slib en horecavet - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Levering van afvalinzamelvoertuigen - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Detacheren Trainees Informatiemanagement Gem. Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen en kalibratie ten behoeve van GGD Hart voor Brabant (HvB) en GGD West Brabant (WB) - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Instellen DAS ten behoeve van Inhuurdesk groenehart 2019-2020 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervanging Beveiligingsinstallatie op 4 locaties van de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw Kralingse Zoom Bouwdeel C - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

AV-middelen vergadercentrum 2e verdieping - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo Huishoudelijke Hulp, Wmo zorg en Jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Rollend Materieel - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Validators for trams and busses GVB - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zandtankstation Legmeerpolder - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Beheer en Exploitatie milieustraten Sint-Michielsgestel en Berlicum - Gemeente Sint-Michielsgestel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg en Onderhoud Leidingtracé - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020...
Lees verder

Schoolmeubilair Openbaar Onderwijs gemeente Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - Platt's - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor financieel advies
Lees verder

Vervanging sluis 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart te Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaak - Stichting Orion - Stichting Orion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verplaatsbare schoollokalen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zelf aan Zet - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Geautomatiseerd Informatiesysteem: Finance, CRM, Projecten en P&O en aanverwante diensten - Driestar educatief
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UITSTEL Marktconsultatie inkoop Re-integratie/Participatie - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verwerking GFT-afval - Blink GRR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder