woensdag 6 mei 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek in verband met de invoering van regel...

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise
Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)
Lees verder

Kamerbrief over de bijdrage van de Staat aan de continuïteit van het bedrijf IHC
Minister Wiebes en Staatssecretaris Vijlbrief informeren de Tweede Kamer over de bijdrage van de Staat aan de continuïteit van het bedrijf IHC.
Lees verder

Kamerbrief bij onderzoeksrapport over sociaal ondernemerschap
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport KPMG en Nyenrode Business Universiteit over sociaal ondernemerschap aan.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de adviescommissie Gids Proportionaliteit
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de adviescommissie Gids Proportionaliteit.
Lees verder

Kamerbrief over steun individuele bedrijven
De ministers Wiebes en Hoekstra sturen een brief over de financiële steun aan individuele bedrijven in de crisis door het coronavirus.
Lees verder

Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven
Afwegingskader voor bij steunverzoeken van individuele bedrijven die geraakt zijn in de crisis door het coronavirus.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de ondersteuning van mkb-bedrijven tijdens de coronacrisis
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer dat de vragen over de ondersteuning van mkb-bedrijven tijdens de coronacrisis, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Kamerbrief met Geannoteerde agenda informele Telecomraad 5 mei 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Geannoteerde agenda voor de informele Telecomraad van de Europese Unie op 5 mei 2020.
Lees verder

Bijlage memorie van antwoord bij wetsvoorstel Wijziging van Gaswet
Bijlage: memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers.
Lees verder