woensdag 27 mei 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Actuele CBS-cijfers handel Verenigd Koninkrijk

Actuele CBS-cijfers handel Verenigd Koninkrijk
Toelichting op de cijfers over de Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over stroomlevering zonnepanelen
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Volop zon maar toch geen stroom kunnen leveren met je eigen zonnepanelen'.
Lees verder

Kamerbrief voortgang onderhandelingen met Shell en ExxonMobil
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de voortgang in de onderhandelingen met Shell en ExxonMobil over een Addendum op het Akkoord op Hoofdlijnen om zo de gaswinning versneld te kunnen beƫindigen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over opmars China
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Pandemie zal opmars China niet stuiten, maar juist versnellen' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen informele Telecomraad 5 mei
Staatssecretaris Keijzer en Minster De Jonge geven hun de reactie op de vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de informele Telecomraad op 5 mei 2020.
Lees verder

Kamerbrief met het verslag van de informele Telecomraad 5 mei 2020
Staatssecretaris Mona Keijzer informeert de Tweede Kamer over het informele Telecomberaad over de implicaties van COVID-19 voor de telecommunicatie en digitale sector. Waaraan zowel Europese Commissie Vicepresident Margrethe Vestager als Eurocommissaris Thierry Breton deelname.
Lees verder

Bijlage Non-paper EU respons digitalisering in herstelstrategie na COVID-19
Bijlage het non-paper 'EU response digitalisation and recovery strategy for COVID-19' met de Nederlandse positie inzake digitalisering in relatie tot het te verwachten Europese Economic Recovery Programme.
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda Telecomraad 5 juni 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Telecomraad 5 juni 2020 toe. Eenzelfde brief is gestuurd aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over het advies HRA/NPR Adviescollege Veiligheid Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het op 7 april 2020 uitgebrachte advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) ten aanzien van de discrepanties tussen de HRA en de NPR en op welke wijze deze discrepanties tussen de uitkomsten verkleind kan worden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder