vrijdag 24 april 2020

Overleg Rijk en gemeenten, provincies en waterschappen over compensatie

Overleg Rijk en gemeenten, provincies en waterschappen over compensatie
Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarom hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden gezamenlijk de eerste afspraken gemaakt over de compensatie die de...
Lees verder

Kabinet zet financiële steun klaar voor KLM
De Nederlandse overheid is voornemens tussen de twee en vier miljard euro aan financiële steun aan KLM te verlenen. De steun is noodzakelijk voor KLM om deze moeilijke en onzekere tijd door te komen. Als gevolg van reisbeperkingen staat ruim 90 procent van de vloot aan de grond. De precieze...
Lees verder