zaterdag 4 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

20020-50 Onderhoud Sierbeplanting en Onkruidbeheersing in Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bodycams en Integrale dienstverlening - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

- TER INFORMATIE- nieuws ivm Corona en infra werkzaamheden (COVID-19) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Dr. de Quayweg gemeente Gemert-Bakel - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Product Accounting Systeem (PAS) voor DPO - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Speciale software voor de...
Lees verder

Gemeente Vlaardingen - Accountant - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

KEM-24 notification "Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic risk" - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Advies...
Lees verder

Exploitatie expertisecentrum gericht op integratie, discriminatie & (lhbti)- emancipatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO Hulpmiddelen 2020 - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cateringdiensten - mboRijnland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

OW.13802B Retentiepolders Fryslân - 1 Locatie Gouden Boaium - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-L-10744-19: De beste leverancier van hekwerken voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Projectleider bouwteam IJsselmondse knoop - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Plannen en roosteren - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie opleiding landmeten Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

EITI - Services of an Independent Administrator for the reconciliation of company payments - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Certificering van marktconformiteit bij internationale RVO programma's - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Technisch Manager - Projectmanager IJsselmondse knoop - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Exploitatie nieuw te bouwen zwembad + bestaande sportvoorzieningen - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

A08.66.2020 Maaien Watergangen Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2364 Klein onderhoud Verhardingen Zuid - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Debietmeetnet - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kluizen en sleutelkasten - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

De beste wielen voor de roltrappen van het Rijksmonument Maastunnel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectmanager bijzondere klussen op Zuid, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering minicontainers - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

Planner - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Vervanging primaire storage - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leermanagement Systeem Reclassering - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Restaurantkeukens Noorderpoort Locatie Euroborg - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Taxatieapplicatie en objectenbeheer - Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

9-D-14869-19: Beeldkwaliteitsmetingen (buitenruimte) conform CROW norm en containerinspecties te Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11000018434 NFI Forensisch software tester - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Proef Automatisch Rangeren - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

GAS2021 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waterbodemonderzoek - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI Next Generation Meteorological Information System - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Vooraankondiging - Aanbesteding externe dienstverlening voor inhuur derden - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Haakarmvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie Stamriool Oss Bouwteam (Fase 3) - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud Binnensportaccommodaties Gemeente Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO adviseur - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw Sportcomplex Calluna Ermelo - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Dakwerken IV2 - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Systeem beheer openbare ruimte - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud E-& W-installaties - RDW
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020...
Lees verder

Leermiddelen Startcollege Albeda - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding meldkamer- en alarmdiensten. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0033 Raamovereenkomsten Levering Trottoir- en Straatkolken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen gemeente Nuenen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening Hogeschool van Amsterdam (incl. verzuimmanagementsysteem) - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Leermiddelen Studentenfonds Albeda - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Regiotaxi Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Prokind Scholengroep en Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Taxateur Woningen - Cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandweerhelmen - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Softwarepakket Sociaal Domein - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SPON- Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratoriumbenodigdheden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31153367: Realisatie Ondiepe Zone Wolderwijd - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020...
Lees verder

Projectmanager gebiedsontwikkeling - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Catering - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bouwinspecteur Uitvoeringscontrole Industrie - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar DMS WI - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Procesmanager Besluitvorming - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DBM Biomassa installatie - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020...
Lees verder

Aanbesteding Accountantsdiensten CBR - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Junior front end ontwikkelaar BI - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Vlaardingen - Accountant - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Infuusnaalden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Begeleiding, coaching, organisatie-inrichting en opleiding in Sociaal Domein - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Digitale toetsapplicatie - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviseur Economie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder