woensdag 29 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Luchtmeetsysteem voor de realisatie van luchtkwaliteitsmetingen in Eindhoven - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Klantcontactcenter voor de Autoriteit Consument en Markt - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inspectie bomen BVC+ - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Europese aanbesteding verhuisdiensten - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Middelenbeheersysteem incidentenbestrijding - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Robotsysteem voor het nauwkeurig plaatsen van zonnecellen - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

Specialistische gevelreiniging diverse gebouwen in Nederland - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding levering van leermiddelen t.b.v. Scholengemeenschap Ubbo Emmius - Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111, NEDERLAND...
Lees verder

Europese aanbesteding smalspoorkraan inclusief maaikorf, uitrustingstukken en dieplader (hooby) - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP HANA Infrastructuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Chromebooks - AT Scholen VO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur Bestuurssecretaresses, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandbeveiliging - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderzoek Inzet van gastroscopieën en behandeling met protonpompremmers bij mensen met maagklachten en als maagbescherming - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2020-2021(2022) - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Digitale transformatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Logistieke diensten voor werkplekgerelateerde hardware - DE KEMPEL
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

P-1004645-11 (RAW) & P-1004645-12 (STABU) - Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vliegbasis Gilze Rijen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Correctief onderhoud NEN 3140 e-installatie gebouwen Marine terrein - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Naar een strategie voor ontwikkeling van soortenrijke bossen op voormalige landbouwgronden - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OW.13802B Retentiepolders Fryslân - 1 Locatie Gouden Boaium - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2020...
Lees verder

Energiemeetdiensten Stichting Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding leermiddelen - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landmeetkundige en administratieve opnamen van waterstaatswerken 2020-2024 - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

levering en meerjarig onderhoud vrachtwagens SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandstoffen en tankpassen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging VTH vergunningensoftware i.v.m. invoering Omgevingswet voor de gemeente Delft en gemeente Pijnacker-Nootdorp - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

EA Reiniging gordijnen, ventilatieroosters en kasten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK Uitbesteding Maritieme Engineeringsopdrachten - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van...
Lees verder

Dienstvoertuigen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsproceudre Ambulante begeleiding van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO/VSO 31.02 - Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO/VSO 31.02
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering bomen, gemeente Apeldoorn, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hotelovernachtingen en vergaderaccommodaties - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Enterprise Service Management systeem - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf PET recycle container - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Levering en installatie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het [nieuwe] meetpark Wheel Impact Load Detection - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwteam samenwerking "reconstructie IJsselmondse knoop" - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020...
Lees verder

Integraal ontwerpteam Talentencentrum Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BHV opleidingen, Les op Locatie en ontruimingsoefeningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie Zaanstreek-Waterland 2022 - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst VRI-werkzaamheden 2020-2022 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding meubilair inzake huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie gemeente Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Herhuisvesting iederz Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie virtuele assistent - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Analytische...
Lees verder

Selectieleidraad Design, Build en Maintain Opdracht voor de realisatie van de Sportaccommodatie Den Donk in Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Realisatie wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst en Zevenaar - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020...
Lees verder

Uitzendkrachten en surveillanten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering chloroquine tabletten achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opdrachtverlening personeels- en salarisadministratie en financieel systeem - Stichting Archipel voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Service Management Applicatie - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2020-2023 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud N638.05 Zundert - Ruchpen van km 5.991 tot km 13.800 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020...
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Almelo EU Niet openbaar - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Spijkerbuurt fase 3 tot en met 6 gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landeljik - Systeemleverancier CSS voor ERTMS - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bluskleding en schoeisel - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, Utrecht NL310,...
Lees verder

Leren Verbeteren III - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT hardware - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder