dinsdag 28 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inkoop Ambulante Jeugdhulp - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Revisie Pompen - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderzoekscapaciteit ten behoeve van Onderzoek & Statistiek - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale Presentatiemiddelen - Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder