donderdag 23 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Intermediair Hotel- en vergaderaccommodaties - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud mechanische riolering - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwplantoets - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

31146750: Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak tram - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A08.38.2019 Maaien bermen en sloten Zoeterwoude en Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst pilot keileem vrijdag 8 mei 2015 - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AT-2020-09: Innovaties in de kustlijnzorg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Innovatiepartnerschap |...
Lees verder

Levering materieelvoertuig - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

146907 NU Opmaat - Schoonmaakdiensten OBS De Sleutel - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

146908 NU Opmaat - Schoonmaakdiensten OBS De Vuurvogel - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

IBOR 062-19 Oijensezij Noord Bouwrijpmaken - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant NL413...
Lees verder

Open House 'Scholing werkzoekenden' - Opschorting toetredingsmoment oktober 2020 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overig...
Lees verder

146910 NU Opmaat - Schoonmaakdiensten OBS Oculus Bankastraat en Willibrordplein - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK EA Interieurbeplanting - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Multifunctionals (MFP) voor de Stichting Triade - TRIADE stichting voor katholiek primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Foodservices: Foodoutlets en banqueting - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf en implementatie zaaksysteem gemeente Sittard-Geleen - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meubilair - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Technische materialen 2020-2024 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Trajectaanpak N417 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coöperatie ParkeerService U.A. - Europees openbare aanbesteding Accountancy - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidbestrijding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Loobeek `Venraysch Broek en De Spurkt' - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Technisch gereed maken, beschikbaar stellen, beheren en onderhouden van een Zaaksysteem/DMS Gemeente - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ROVK Goederenzak en tassen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling vanaf juni 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Project Management Assistance Drinking Water System of N'Djamena in Chad - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10100035583 DGRR Programmasecretaris Preventieve aanpak ondermijning - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - ERTMS - future-proof Key Management System - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Managed Netwerkdiensten en Infrastructuurbeheer Parkeren gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaken van kantoren voor gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020...
Lees verder

Kantoorbenodigdheden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Belastingapplicatie - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren, bedrijfsvaardig installeren en onderhouden van loggers en sensoren voor beheer oppervlaktewater (DIG-10900) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Implementatiepartner Plateau 1 Finance en Procurement Domein - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondwatermeetpunten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie Eisenhowerlaan - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2020...
Lees verder

Correctief onderhoud gemalen - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31156622: Raamovereenkomst voor het leveren van Calciumchloride 2020 - 2024 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Garderobekasten en Lockermanagementsysteem - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

9-D-15258-19: De beste tolken voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Politie - Levering duurzame elektriciteit en gas 2021 - 2025 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - Leerplein 055
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Relinen 2020 - Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligings- & Receptiediensten - NOS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

2020-05 Correctief onderhoud gemalen - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem Meerinzicht - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatiediensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Analyses en Veldwerkzaamheden - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktraadpleging in verband met optimaliseren van registratieprocessen ten behoeve van RVO.nl - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding voor warme- en koude dranken voorziening - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteverzoek Dynamische Reis Informatiesystemen (DRIS) in Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Consoleboten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regionaal primair grondwatermeetnet - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

Doorlopende CAR verzekering t.n.v. Stedin Holding N.V. - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbrengen en onderhoud hekwerken - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

eHerkenningsmakelaarsdiensten BD 2020 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Collectieve openbare Europese aanbesteding Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer - Gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder