donderdag 2 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur Professionals uitvoering Sociaal Domein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging van ICT Infrastructuur - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop Ambulante Jeugdhulp - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

31144583: het engineeren en uitvoeren van de verruiming van het traject Berg – Obbicht in het Julianakanaal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Maaien bloemrijk gras 2020-2023 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaak - Stichting Orion - Stichting Orion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Personeelsdiensten - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering bomen, gemeente Apeldoorn, 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT ondersteuning Buitenlocaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst laboratoriumartikelen inclusief chemicaliën en aanpalende diensten ten behoeve van Rijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

KVK Verhuisdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Keuring en onderhoud blusmiddelen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Eigendommenverzekering Gemeente Nieuwkoop - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ster commercialtest - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing - Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en correctief installatietechnisch onderhoud - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst FTL - en LTL vervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantscontrole - Stichting Vredesbeweging Pax Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA2020 Nieuwe website DCMR (levering, hosting en onderhoud internetsite www.dcmr.nl) - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jurist Omgevingsrecht - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

PVT/PV-installatie - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vormgeving: "Effectiviteit door creativiteit" - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Auditdiensten - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

145557 NU Curio M008 - Accespoints, switches en accessoires - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland - Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hydrografische metingen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Arbodienstverlening voor UWV - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Marktconsultatie Arbodienstverlening voor UWV - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag Flexibele Arbeid & Payroll - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groothandel en distributiefunctie voor levensmiddelen en ingrediënten op Curacao - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie groepsgewijze monsterafname en -analyse in het kader van Bedrijfsgezondheidszorg - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten verleend door medisch...
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHL) R-527900 - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2020...
Lees verder

Keuringsinstantie t.b.v. de uitgifte van gehandicaptenparkeerproducten - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Beheer, onderhoud en upgrade telefoniecentrale - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Damwanden WOK Dorp de Zweth - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020...
Lees verder

Bouwinspecteur junior - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Parkeer Route en Informatie Systeem (PRIS) - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Parkeerregulatieapparatuur
Lees verder

Jeugd- en leerlingenvervoer gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bomen en Groeiplaatsen Zuid - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur personeel OBP (Onderwijs Beheerspersoneel en Surveillanten). - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Adviseur externe inhuur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

chemical vapor deposition (CVD) system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD Oost-5 - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwe ICT omgeving - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Friesland NL126 |...
Lees verder

Beheerder Hadoop Datalake - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondersteuner product owner - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuw Informatiebeleidsplan - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Interim Projectmanager Financiële beheersing Jeugdhulp en WMO/ interim Eenheidsmanager JZW, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Digital Facilities Portal (DFP) - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor US clamp on flowmeters - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-31356-19: De beste leverancier van beveiligingsdiensten voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toegang Sociaal Domein - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Werkplek gerelateerde hardware Gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Feringa Building te Groningen installatietechnische werkzaamheden incl. meerjarig onderhoud - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Programma architect - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toegang Sociaal Domein - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwikkeling Smeetsland-Noord te Rotterdam - Havensteder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Architectuuropdracht nieuwbouw onderwijscentrum te Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2021 en verder, regio NOB: LICHTE JEUGDHULP (Open House) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Aanschaf analyzer voor het meten van tumormarkers - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

inkoop specialistische jeugdhulp 2021 en verder, regio NOB: ZWARE JEUGDHULP - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Inhuur Communicatieprofessionals 2020 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwerpteam Herontwikkeling Onderwijsboulevard 256 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

parkeertoezicht 2020 - 2025 gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud en nieuwbouw beweegbare fysieke afsluitingen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie Europese aanbesteding architect Renovatie en uitbreiding Christelijk Lyceum Zeist - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Realisatie ondergrondse parkeergarage stadhuis Purmerend (Design, & Construct ) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Baggeren, aanleg slibvang en inrichten natuurzone Noordplas Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Product owner - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur derden groenvoorziening - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

6-D-90206-20: Marktconsultatie wagenparkverzekering - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aansprakelijkheidsverzekeringen...
Lees verder

Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven EA Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing - Lorentz Casimir Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondwatermeetnet gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Slootonderhoud en Bermbeheer - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Bouwrijp maken Essenvelt - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwrijp...
Lees verder

Accountantscontrole - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324...
Lees verder

Onderhoud Bomen - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder