woensdag 22 april 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief voorkomen negatieve effecten gaswinning Waddenzee

Kamerbrief voorkomen negatieve effecten gaswinning Waddenzee
Minister Wiebes geeft een onderbouwing van het huidige beleid voor het voorkomen van negatieve effecten van gaswinning op de natuurwaarden in het waddengebied via het 'hand aan de kraan'-principe.
Lees verder

Aanbieding Jaarverslag Nationaal Programma Groningen
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag Nationaal Programma Groningen 2019.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over omgang grote ondernemingen met leveranciers
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de omgang van grote ondernemingen met betaaltermijnen in verband met het coronavirus.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over snellere betaling bij infraprojecten
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Snellere betaling kan spanning bij infraprojecten nu al verminderen'.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering SDE+ en hernieuwbare energie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen rond de stimulering van hernieuwbare energie.
Lees verder

Kamerbrief over afwijzing instelling adviescommissie ongewenste zeggenschap telecommunicatie
Staatssecretaris Keijzer geeft haar argumenten tegen de instelling van een adviescommissie ongewenste zeggenschap telecommunicatie. Tweede Kamerleden hebben in een amendement op het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie zo'n adviescommissie voorgesteld.
Lees verder

Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen
Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer de Brede maatschappelijke heroverwegingen.
Lees verder

Brief bij beantwoording vragen naar aanleiding van SO informele energieraad videoconference 28 april 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg informele energieraad videoconference 28 april 2020.
Lees verder

Antwoorden op vragen over informele energieraad videoconference 28 april 2020
Minister Wiebes beantwoordt vragen naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg informele energieraad videoconference 28 april 2020.
Lees verder