dinsdag 21 april 2020

EU start toetredingsprocedures Albanië en Noord-Macedonië

VNO-NCW
EU start toetredingsprocedures Albanië en Noord-Macedonië
Albanië en Noord-Macedonië hebben groen licht voor de procedures om toe te treden tot de EU. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Handleiding helpt om proces van securitytest goed te doorlopen
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een whitepaper uitgebracht over securitytesten. Bedrijfsleven
Lees verder

Online trainingen om juist nu vaardigheden te verbeteren
Nu veel mensen thuis zitten vanwege de coronacrisis, kunnen zij de tijd nemen om hun ontwikkeling door te zetten. Economie & onderwijs
Lees verder

Tijdelijke wet regelt besluitvorming lagere overheden BES-eilanden
Voor gemeenten, provincies en waterschappen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt het tijdelijk mogelijk om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. Milieu & ruimte
Lees verder

Tijdelijke wet maakt elektronische rechtszittingen mogelijk
Fysieke zittingen in gerechtelijke procedures in burgerlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke zaken mogen tijdelijk via elektronische weg plaatsvinden. Milieu & ruimte
Lees verder

Tijdelijk verlenging mogelijk van tijdelijke huurovereenkomsten
Huurders en verhuurders krijgen tijdelijk de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over regels voor energie-audit
Het ministerie van Economische Zaken bereidt een besluit voor waarmee de inhoudelijke eisen en de mogelijke invulling van een energie-audit zijn uitgewerkt. Milieu & ruimte
Lees verder

Kabinet: Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Milieu & ruimte
Lees verder

Wijzigingen in Invoeringsbesluit Omgevingswet
Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is op enkele punten verduidelijkt en er zijn een paar technisch-juridische aanpassingen in verwerkt. Milieu & ruimte
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Meer bedrijven failliet
Vorige week zijn meer bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in de voorgaande week. Economie & onderwijs
Lees verder

Aantal vrouwelijke ict'ers groeit flink
Het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt informatie- en communicatietechnologie (ict) is vorig jaar fors toegenomen. Economie & onderwijs
Lees verder