woensdag 25 maart 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Diverse reparatie– en onderhoudswerkzaamheden Trambedrijf Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerving Time out plaatsen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Lingewaard - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werkkleding en - schoenen - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

leverantie verkeersborden Gemeente Barneveld en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transformatiemanager KATWOL - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Werkplekken en aanverwante Diensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Consessieovereenkomst A0-reclamedisplays - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Publicatie gunning Open House Forensische zorg 2020 - Dienst Justitiƫle Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Optimalisatie en uitvoering meetnetbeheer grondwater - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Tropenkleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie pipetten - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Pipetten
Lees verder

Schoonmaak Hellendoorn 2020 - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Ontwikkeling EULYNX Objectcontrollers voor ProRail legacy systemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vaste- en mobiele telefonie en bijbehorende diensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

15864 | Vervangen beveiligingsinstallaties JJI de Hunnerberg te Nijmegen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Innovatie Ecotopen van Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding meldkamer- en alarmdiensten. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Maaien gras gemeente Bronckhorst 2020 (art 2.82 aanbestedingswet) - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Groenvoorzieningen Gemeente Bronckhorst 2020 (art 2.82 aanbestedingswet) - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening ten behoeve van het ministerie van Justitie en Veiligheid en een aantal publiekrechtelijke instellingen - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ICT beheer en dienstverlening voor CVO groep Zuid-Oost Utrecht - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Eisenhowerlaan - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-04-2020...
Lees verder

Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud & Support ITSM - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prestatiecontract beheer en onderhoud OV - VRI - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Externe Inzet Stichting Waternet (DAS) - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Upgrade Stadshart Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020...
Lees verder

Project Collaboration System - Cosy - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afmelden gunning uit Dynamisch aankoopsysteem Provincie Limburg 59685 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding reinigen, onderhouden en repareren van speeltoestellen en ondergronden. - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding digitale werk- leeromgeving voor Stichting Archipel Onderwijs - Stichting Archipel voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkomensconsulent Beheer 2 fte - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding maaien van sportvelden met elektrische robotmaaiers - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Levering minicontainers met chip en bijbehorende dienstverlening - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding maaien bermen en watergangen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Den Haag maatregelen Coronavirus (COVID-19) - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reparatie-...
Lees verder

Bouwteampartner renovatie en uitbreiding Keizer Karel College te Amstelveen - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-04-2020...
Lees verder

Automatische Externe Defibrillator (AED) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Technische ondersteuning Stadstoezicht - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Parkeermanagementsystemen en Parkeerapparatuur gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalzakken - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Technisch materiaal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jaarlijks onderhoud en Groot onderhoud 23 gebouwen gemeente Leusden - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

395.07.01.RE Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL |...
Lees verder

De Haagse Scholen EA Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Toekomst maatschappelijk zwemwater gemeente Eersel - Bizob
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Exploitatie van...
Lees verder

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CRRT/CVVH dialyseapparatuur en toebeoren - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Delta Scholengroep- levering hardware en randapparatuur - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PCBO Amersfoort- Levering hardware en randapparatuur - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Tooling ondersteuning ISMS Proces - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Logistieke dienstverlening m.b.t. ICT-Hardware - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exact Landschap - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oplossing Digitale Ondersteuning Recruitment en Inhuur - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Inspectie - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Voedingsmiddelen en Horecabenodigdheden 2020 - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder