Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Telefonievoorzieningen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Afmelding gegunde opdracht SDU - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reactor - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Flexpool KCC 2020-2023 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WPB Eindhoven renovatie winning Infra - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen diverse wijken Zevenaar 2020 - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bewonersbegeleider Wonen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jurist Omgevingsrecht, vanaf januari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Winterswijk 2020 e.v. - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0025 ROK milieuonderzoeken (water)bodem en wegverhardingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor huurauto's en aanverwante dienstverlening - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrale groenwerkzaamheden gemeente Midden-Delfland - Gemeente Midden-Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Kantoor- en onderwijsmeubilair - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Wmo 2020-2026 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf, het op voorraad houden en leveren van vaccins tegen de Ziekte van Aujeszky - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reseller Devices (diensten en levering hardware ( tablets, laptops en notebooks) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

SHN1909 Slachtofferhulp NL Backend Werbservices Ontwikkelaar - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

(Her)verzekeringscontract wagenparkverzekering gemeente Amsterdam en deelnemingen - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Hosting and Technical Application Management Petrel E&P Software - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

144762 NU Arlanta - Laptops en toebehoren Leerkrachten - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bussen over Oost, Kattenbrug e.o. - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Wmo- en leerlingenvervoer 2020 - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie Madesteinweg en Madepolderweg te Den Haag - GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

(Onderhouds-)baggerwerkzaamheden Maasmond en Nieuwe Maas/ Waterweg en aanliggende havens - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen van afwateringspunten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groot Onderhoud Asfalt met kenmerk SRU-00-19-110-T01 - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2020...
Lees verder

Slimme dataverzameling voor gemeentelijke watertaken Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding Kwaliteit en Testen2 - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sociaal Intranet - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Offerteverzoek Plaatsing en exploitatie slimme laadinfrastructuur elektrisch rijden in gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Duurzaam en veilig bodembeheer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Selectie architect, nieuwbouw Kindcentrum Presikhaaf-Oost Arnhem - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leisure Management Systeem - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414...
Lees verder

ICT ondersteuning Buitenlocaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Fijnstofmeting en vaste stoffen onderzoek tunnels betuweroute - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kleine maatregelen en advies voor energiebesparing - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ONL - Bouwrijp maken bouwterrein landstation - Net op Zee - HKN - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie en uitbreiding van de schoolgebouw(en) van MBO Utrecht - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Verkiezing Meest toegankelijke gemeente van Nederland 2021 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Best Value aanbesteding Integratie procesautomatisering RWZI's - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND...
Lees verder

Aanbesteding sanitaire voorzieningen - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Recruiter (1FTE), vanaf februari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Straatvegen en onkruidbestrijding verhardingen gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

P-verwijdering RWZI Gieten - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31151096 - Cateringdienstverlening t.b.v. Concerndienstverlener FMH - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

"Loopkevermonitoring 2021 e.v. natuurbruggen Zuid-Kennemerland" - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Planning en...
Lees verder

Kwalitatief communicatieonderzoek (Ea0082) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Bouwrijp Maken Wielewaal Werkfase 3 t/m 6 - BPD Ontwikkeling B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhouden bermen en watergangen - Gemeente Son en Breugel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwantitatief communicatieonderzoek (Ea0083) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure "Vervanging Back-up Infrastructuur" - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie patientbewakingsmonitoren - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Centraal bewakingsstation
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud klimaatinstallaties Defensie locaties (marktconsultatie) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Research communities (Ea0084) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Planning en...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen en Inspecteren riolen en duikers Arnhem en Rheden - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

145226 NU RBOB de Kempen - Chromebooks en toebehoren - Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Projectleider – Communicatie en digitale dienstverlening - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie Gladheid meldsysteem - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installatie...
Lees verder

ZZP broker - Rijn IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ONL - Constructie Landstation HKZ - Civiel Bouwkundig - Offertefase - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe instroom Hulp bij het Huishouden, bestuurlijk aanbesteding - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging marktconsultatie Gladheid meldsysteem - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding werken renovatie en uitbreiding Galvanischool Den Haag - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties - Gemeente Buren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

145227 NU RBOB de Kempen - Touchscreens en toebehoren - Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur IVT personeel - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Correctief herstel beplating Verkeerstoren Schiphol-Centrum (TWR-C) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afwerking van gebouwen
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Assendelft School - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud natuurlijke beplanting (perceel 1) - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Flexibele endoscopen en apparatuur tbv MDL en Longziekten - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

Raamovereenkomst MS configuratie al dan niet in combinatie met LC en/of GC - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RI&E daken gemeentelijke gebouwen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Blusmiddelen en noodverlichting - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Naar een strategie voor ontwikkeling van soortenrijke bossen op voormalige landbouwgronden - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Airco F-Gasmonteur(s) GVB Trams - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor Personeels- en Salarissysteem van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Dierenopvangcentrum Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel regio Zuid-Holland-Zuid - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Allround Vormgeving en drukwerkbegeleiding - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Audiovisuele middelen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HRIS - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Levering van een kolkenzuiger - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder