Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Gemeente Borger-Odoorn- Europees openbare aanbesteding Onkruidbestrijding - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening rondom afvalverzameling en -verwerking - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalverwerking Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Circulaire Warme en koude Drankenvoorziening gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien grasvegetatie 2020 gemeente Sluis - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341,...
Lees verder

Roosterapplicatie - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdienstverlening - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Financieel systeem - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding laboratorium artikelen. - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werving & Selectie capaciteit en Total Workforce Management advies - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie MENA Beurzenprogramma - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Warme dranken - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van verkeersborden (RVV-borden), bochtreflectoren, palen, montagebeugels en aanverwante dienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Dienstverlening, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Project Adviseur - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkbeheer - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0627 RAW-raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Watergangen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bermbeheer Gemeente Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering minicontainers - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Dienstencontract geautomatiseerd landelijk overnamepunt iVRI-data - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitwerken van...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening. - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Bewerking semi-statisch archief - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Archiefdiensten
Lees verder

EA Creditcards - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf verrijdbare CT-scanner - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Modelstudie OAS Harnaschpolder - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoopadministrateur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Touringcarvervoer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

European call for tenders Electrolyser and Compressor - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen - Stichting Clusius College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

PSA-systeem - Stichting Hout- en Meubileringscollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Keuringsinstantie t.b.v. de uitgifte van gehandicaptenparkeerproducten - Coƶperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Prokind Scholengroep en Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600065670 - OM - Implementatiebegeleider GCMS - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100034283/284 - BD/bDGVZ - 2x Informatieanalist GPA - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Ontwikkeling EULYNX Objectcontrollers voor ProRail legacy systemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

P001-Telefonie (vast/mobiel) - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA digitale Veilige RijksWerkOmgeving (RWO-V) tbv ministerie van Justitie en Veiligheid - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

11000017648 - NFI - Software Ontwikkelaar - Nederlands Forensisch Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kostprijsonderzoek Wmo-maatwerk 2021 - Gemeente Coevorden en Borger-Odoorn - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

RfI - Subsidiebeheersysteem Dordrecht - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Levering van warmte KMA terrein te Breda - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant...
Lees verder

Beheer en Onderhoud E-& W-installaties - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600065952 - OM - Projectleider IT E-handtekening - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Informatie/gegevensanalist KIK-V - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Maatwerkmeubilair Bestuurscentrum - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerken OPK Circulus-Berkel BV en ROVA Regie BV - ROVA Regie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoopcollectief Papier Pro Mereor B.V. namens deelnemende instellingen - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerken GFT en restafval AVU + overslag en transport afval regio Utrecht - Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw KC Vredenburg te Arnhem, Bouwteampartners bouwkundig werk en technische installatiewerk E&W - Stichting Financieel Beheer Samenwoonscholen en Onderwijshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

ICT End User Devices - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

GGD Hollands Noorden - Europees openbare aanbesteding ICT Hardware - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Infuusnaalden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Alarmcommunicatiesysteem - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Levering minicontainers met chip en bijbehorende dienstverlening - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor managed IT infrastructure services - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Brandwerende doorvoeringen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Brandpreventiediensten
Lees verder

EA Lockersysteem - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam-aannemer nieuwbouw CITAVERDE College Roermond - Stichting CITAVERDE College / Bedrijfsopleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf VICON lab voor 3D bewegingsanalyse - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-D-02248-20: Uitvoeren van staal en constructiewerkzaamheden aan gemalen en appendages van pompen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Engweg e.o., Hoogland - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-03-2020...
Lees verder

Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Financiele adviseurs Provincie Zuid Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Informatiearchitect Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder