Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-D-03283-20: Reinigen van rioolstrengen en/of goten in de Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior adviseur MilieuEffectRapportage, vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0695 Aanleg bruggen op 4 locaties op Zeeburgereiland - Sluisbuurt - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw Sporthal Schoter Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Vervangen besturing TTI Overkapping Barendrecht K-006613 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Project "Bedrijfsvoering/ aansturing/ management van taken milieustraat/ afvalinzameling/ straatreiniging" - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

A08.38.2019 Maaien bermen en sloten Zoeterwoude en Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionele printers (MFP's) - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf traumastatieven - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie interesse decanter installatie - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatie van metalen...
Lees verder

101000....... DI&I Technisch Projectleider - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hulp bij het huishouden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Dagelijks bouwkundig onderhoud - Erasmus MC Nieuwbouw - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Project IDO (Pacs, VNA, Viewer) - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Accent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid - Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

24.2020 projectmanager energie - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening koffieleverancier gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT Hardware - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Leveren Plantmateriaal - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Veluwse Onderwijsgroep Locaties C2 - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ROVK Goederenzak en tassen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Keuring arbeidsmiddelen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10100033949 en 10100033951 DI&I Strategisch Adviseur Informatiebeveiliging 2 FTE C - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mobiele telefonie Stichting Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

18476 - Baanrenovatie 10-28 te vliegbasis Gilze Rijen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bestratings- en...
Lees verder

Marktconsultatie Keuren elektrische installaties NEN3140 - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor keuring van...
Lees verder

Raamovereenkomst Riool Reinigen en Inspectie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toegang Sociaal Domein - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Strategische IT Research Dienstverlening - RDW
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Toegang Sociaal Domein - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van Frequentieomvormers 3kV - 75 Hz - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inspectie bomen 2020 t/m 2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Laakhaven West woonrijp maken - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VTA-onderhoudsmaatregelen gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Learning Management System (LMS) - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur medewerkers klantcontactcentrum - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Cambium
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Monton
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gezondheidsonderzoek IJmond - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Mobiele telefoons VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brug Management Systeem v3.0 meerwerkopdracht gebruikersinterface - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32,...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontsluiting Sugar City - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen (PricoH)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

P-1004683 - Aanpassing ondergrondse infra te Vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2020...
Lees verder

Werkplekapparatuur - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud persafvalbakken - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

AI 2020-0033 Raamovereenkomsten Levering Trottoir- en Straatkolken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten - Terra
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Overlegtafels WMO-Maatwerkvoorzieningen Gemeentes Raalte & Olst-Wijhe - Gemeente Raalte
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting RENN4
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A07.05.2019 Gebiedsontwikkeling Energiepark - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gezamenlijke aanbesteding "Raamovereenkomst Verkeers- en straatnaamborden" gemeente ABG, Altena, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Hoeksche Waard, Moerdijk, Reimerswaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Zundert - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342,...
Lees verder

Kantoorbenodigdheden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien ruw gras gemeente Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Duurzaam en veilig bodembeheer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Archeologische diensten
Lees verder

Grootkeuken Stadhuis Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ondergrondse Perscontainers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

P-verwijdering RWZI Gieten - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

Sociale Basis gemeente Venlo - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Jeugd GGZ Ambulant door Vrijgevestigden Tussentijdse Instroom 2 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Jeugd GGZ Ambulant en Residentieel door Instellingen Tussentijdse Instroom 2 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Renovatie Achter Sint Pieter 200 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ASG - Warme drankenvoorziening - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder