dinsdag 31 maart 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over Kabinetsvisie waterstof

Kamerbrief over Kabinetsvisie waterstof
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de Kabinetsvisie waterstof.
Lees verder

Kamerbrief over de rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst.
Lees verder

Kamerbrief Routekaart Groen Gas
Minister Wiebes beschrijft de inzet van het kabinet om de ontwikkeling van CO2-vrije gassen, als alternatief voor aardgas, te stimuleren.
Lees verder

Kamerbrief over afbouw salderingsregeling
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over afbouw salderingsregeling.
Lees verder

Aanbieding eindevaluatie programma Groene Groei
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de eindevaluatie van het programma Groene Groei.
Lees verder

Evaluatie programma Groene Groei
Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma Groene Groei. Het programma liep van 2013 tot en met 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de economische gevolgen van het coronavirus
Minister WIebes beantwoordt vragen over de economische gevolgen van het coronavirus en de dalende olieprijzen op de economie.
Lees verder

Afvoeren versterkte panden en eerste analyse HRA
Afvoeren versterkte panden en eerste analyse HRA 2020.
Lees verder

Operationele Strategie├źn voor het Gasjaar 2020-2021
Document ter onderbouwing van een tweetal operationele strategie├źn die op verzoek van de Minister van Economische Zaken en Klimaat zijn opgesteld op basis van de GTS-ramingen die als bijlage bij dit verzoek zijn aangeleverd.
Lees verder