Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief met uitstel beantwoording Kamervragen cyberaanval Wetsus

Kamerbrief met uitstel beantwoording Kamervragen cyberaanval Wetsus
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over vragen cyberaanval Wetsus.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op artikel dagblad Trouw 'CO₂-compensatie is misleidend en nattevingerwerk'
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op artikel dagblad Trouw 'CO₂-compensatie is misleidend en nattevingerwerk'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) die niet noodzakelijk zijn voor het aanvragen van SDE+-subsidies
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) die niet noodzakelijk zijn voor het aanvragen van SDE+-subsidies.
Lees verder

Kamerbrief over uitkomst toets verkoop Eneco
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over zijn formele rol ten aanzien van het toetsen van de verkoop van Eneco conform artikel 86f van de Elektriciteitswet 1998.
Lees verder

Kamerbrief over verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) als gevolg van de Coronacrisis
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) als gevolg van de Coronacrisis.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over miljoenen koffiebekers Rijk niet gerecycled maar verbrand
Minister WIebes beantwoordt vragen over 'Miljoenen koffiebekers Rijk niet gerecycled maar verbrand'.
Lees verder

Kamerbrief over verlaging gaswinning Groningenveld gasjaar 2019-2020
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over verlaging gaswinning Groningenveld gasjaar 2019-2020.
Lees verder

Kamerbrief met een reactie op actieplan 'Voor meer schone warmte'
MInister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het actieplan "Voor meer schone warmte".
Lees verder

Kamerbrief met verzamelbrief Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het afhandelen van de oude schademeldingen door de Arbiter Bodembeweging en over de Regeling meerkosten herstel oude bevingsschades van de provincie Groningen.
Lees verder