donderdag 26 maart 2020

Aanvraagformulier uitvoervergunning persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar

Aanvraagformulier uitvoervergunning persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar
Op 19 maart lieten we weten dat export van persoonlijke beschermingsmiddelen alleen nog mogelijk is met een uitvoervergunning. Het aanvraagformulier voor deze vergunning vindt u op de website van de Douane.
Lees verder

Coronacrisis: maatregelenpakket voor ondernemers
Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Douane gaat ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen.
Lees verder

Vrijstelling douanerechten bij invoer persoonlijke beschermingsmiddelen
Het coronavirus stelt burgers en bedrijven voor grote uitdagingen. Ook zien we dat velen een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld door het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan deze middelen. De Douane biedt daarom de mogelijkheid om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen onder voorwaarden vrij te stellen van douanerechten.
Lees verder