Doorgaan naar hoofdcontent

[Column] Het ‘mysterie’ van de 5A4’tjes, eindelijk in model en tekst

[Column] Het 'mysterie' van de 5A4'tjes, eindelijk in model en tekst
Een aantal keren ben ik gevraagd om de 5A4'tjes eens toe te lichten. Deze methodiek is een handig hulpmiddel om een *bedrijfsidee uit te werken naar een businessplan. De belofte die ik ooit in antwoord op die vragen heb gedaan, los ik met dit artikel graag in. *(We zijn hier op een ondernemersforum, vandaar de focus op bedrijfsidee, hetzelfde proces is echter ook te volgen door personen die hun ambities in kaart willen brengen en willen weten hoe ze die zouden kunnen realiseren. In HR-taal: een 'P.O.P.' [Persoonlijk Ontwikkel Plan] op basis van een 'P.A.P.', [Persoonlijk Ambitie Plan]) Hoe begin je als je een idee hebt? Schrijf op een A4'tje de zin: 'WIE ben ik?', op een tweede A4'tje: 'Wat KAN ik?', op nummer drie: 'Wat wil ik BEREIKEN?', op het vierde blad: 'HOE is dat te bereiken?' en op het laatste vel: 'WAT is ervoor nodig om dit te bereiken?' Laat deze vijf vragen de hele dag door je hoofd spoken en besef dat ze over allerlei aspecten, onderwerpen en thema's (moeten!) gaan, bijvoorbeeld: 'onder welke voorwaarden mag hetgeen ik wil?' (juridisch), 'kan ik dat zelf?' (organisatorisch), 'is er een markt voor?'(economisch), 'wat voor kosten komen er bij kijken?' (financieel), 'welke invloed heeft het op de leefomgeving?' (sociaal), etc... De werkwijze De vragen zoals hierboven zijn vaak niet direct te beantwoorden, daar moet dan door jou onderzoek naar worden gedaan. Neem gedisciplineerd elke dag de tijd om de vragen over alle aspecten, onderwerpen en thema's die in je opkwamen in willekeurige volgorde op de betreffende A4'tjes te noteren. Periodiek, bijvoorbeeld steeds na een aantal weken, leg je de vijf A4'tjes op de aangegeven volgorde. Je krijgt dan eerst inzicht in de vragen waar je nog onderzoek naar moet doen. Door bovenstaand proces stelselmatig te herhalen en zo de vragen steeds completer te krijgen en je ook steeds meer uitkomsten van onderzoeksvragen in kunt invullen, leg je de basis voor jouw businessplan en krijg je een steeds beter beeld óf en – zo ja: – hoé jouw idee haalbaar te realiseren is. Wat levert het op? Op een geven moment kun je die grote, overkoepelende hamvraag beantwoorden, bijvoorbeeld met: "Neen, het is niét haalbaar, tenzij…" of "Ja, het is haalbaar, mits…" en weet je wat jou vervolgens te doen staat. Dit is een proces dat, als het goed is niet meer stopt, iedere verandering in de wereld om je heen kan immers van invloed zijn op jouw onderneming, iedere leerervaring die je binnen jouw ondernemerschap opdoet, kan jouw kijk op de eigen activiteiten beïnvloeden. Door het proces te blijven herhalen, kun je bijsturen om jouw bedrijf te laten (voort-)bestaan. Je blijft daarmee alert op verbetering. Volledigheidshalve Het gaat hier om ondernemen, dus wat je bij de vijf A4'tjes altijd in gedachten moet houden, is de markt: 1. Eerste A4'tje, 'WIE ben ik?': Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen Albert Heijn, Jumbo of Plus? Dat heeft te maken met de eigen identiteit en het beeld dat er bij het publiek van hen bestaat, terwijl ze grofweg gewoon hetzelfde - lijken te - doen. Er is echter verschil, wat mogelijkheden creëert onderscheid te maken in de MARKT. Dat geldt voor grote bedrijven, kleine bedrijven en voor individuen. De boodschap is hier altijd: leer jezelf goed kennen… 2. Tweede A4'tje, 'Wat KAN ik (met mijn identiteit)?': Jouw identiteit, jouw persoonlijkheid, dat wat jou karakteriseert, maakt je automatisch meer geschikt voor het één dan voor het ander, dus wat jij kunt, kan een ander misschien niet zo goed of kan jij beter ontwikkelen dan een ander om de MARKT te kunnen bedienen. Het gaat hier dus niet alleen om wat je al kunt, maar ook wat jij zelf nog kunt ontwikkelen. 3. Derde A4'tje, 'Wat wil ik (met mijn identiteit en mijn vaardigheden) BEREIKEN?': Dit is de vraag waarmee je jouw eigenschappen, identiteit en vaardigheden uit vraag 1 en 2 aan de MARKT toetst. Is er bestaansrecht voor, zit men er zodanig op te wachten dat men in voldoende mate bereid is daar 'de portemonnee voor te trekken?' 4. Vierde A'4tje, 'HOE ga ik dat bereiken?': Dit is de vraag waarop je alle aspecten, onderwerpen en thema's onderzoekt om in kaart te brengen hoe je in de MARKT succesvol kunt worden met jouw propositie; heb je bijvoorbeeld van jezelf ontdekt dat je een creatieve persoonlijkheid hebt en dat je dat goed tot uitdrukking kunt brengen in fotografie en dat je dat kunt bereiken door je skills te verfijnen, door te leren dat te verkopen met juist dat wat jou onderscheidt? 5. Vijfde A4'tje, 'WAT is ervoor nodig om het te bereiken?': Dwingt jou vanuit de 'HOE'-vraag tot actie: bijvoorbeeld het aanschaffen, regelen en/of organiseren van allerhande zaken om uiteindelijk met jouw propositie de MARKT te kunnen betreden. Tip De truc is dat je alle vraagstukken kriskras door je hoofd laat spoken en gaat behandelen en zolang je ze maar op het juiste a4'tje noteert en ze periodiek in de juiste volgorde legt, dan is ineens de structuur in je verhaal volgbaar en zie je jouw ondernemersplan opdoemen. Ter ondersteuning heb ik een model bijgevoegd, succes! 5 A4 tjes.pdf
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.