dinsdag 20 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Beslisnota

Beslisnota
Lees verder

RvS-Advies 14 september 2022
Lees verder

Nader rapport inzake het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat en concept-Klimaatnota
Lees verder

Mandaat voorzitter maatschappelijk klimaatoverleg
Lees verder

Aanbieding concept-Klimaatnota, compenserende maatregelen kolencentrales en platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie
Minister Jetten stuurt de Tweede Kamer de concept-Klimaatnota, waarin het kabinet verantwoording aflegt over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Een gelijkluidende brief wordt aan de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

WBSO in 2023
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer mede namens de staatssecretaris van FinanciĆ«n – Fiscaliteit en Belastingdienst over WBSO in 2023.
Lees verder

Proeve van begroting Klimaatfonds
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de proeve van begroting met betrekking tot het Klimaatfonds.
Lees verder

Indicatieve vaststelling van de begrotingsstaat van het Klimaatfonds voor het jaar 2023 VvW
Lees verder

Indicatieve vaststelling van de begrotingsstaat van het Klimaatfonds voor het jaar 2023 MvT
Lees verder