donderdag 22 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector

Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsappreciatie van de Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector
Lees verder

Aanbieding onderzoeksrapport Financiële eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport Financiële eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier aan.
Lees verder

Beantwoording vragen over gaswinning in Nederland
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de beantwoording vragen over gaswinning in Nederland.De vragen zijn gesteld door het lid Omtzigt (Omtzigt).
Lees verder

Evaluatie Tijdelijke wet Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (MIJNBOUW) stuurt de Tweede Kamer de Evaluatie Tijdelijke wet Groningen
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen van de leden Omtzigt en Marijnissen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister-president en de minister van Financiën, de antwoorden op vragen over de energieprijs. De vragen zijn gesteld door de leden Omtzigt (Omtzigt) en Marijnissen (SP).
Lees verder

Kamerbrief over tijdelijk tariefplafond op energie
Minister-president Rutte reageert op vragen over de introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie. De vragen zijn gesteld tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.
Lees verder

Memorie van toelichting wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales
Lees verder

Voorstel van wet intrekking productiebeperking kolencentrales
Lees verder

Nader rapport wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales
Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)
Lees verder