dinsdag 20 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Stikstofinstallatie Zuidbroek

Stikstofinstallatie Zuidbroek
Staatssecretaris Mijnbouw (Vijlbrief) informeert de Tweede Kamer over de Stikstofinstallatie Zuidbroek.
Lees verder

Routekaart Elektrificatie Industrie
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt, mede namens de minister voor Klimaat en Energie, de Tweede Kamer een reactie op de Routekaart Elektrificatie Industrie
Lees verder

Uitvoering motie Palland waarin wordt verzocht om bij te houden aan welke projecten en sectoren andere lidstaten hun middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) besteden
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin uitvoering wordt gegeven aan motie Palland waarin wordt verzocht om bij te houden aan welke projecten en sectoren andere lidstaten hun middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) besteden
Lees verder

Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening
Minister Kaag (Financiƫn) infomeert de Tweede Kamer over koopkrachtmaatregelen die gericht zijn op het versterken van de inkomenspositie van mensen, om de negatieve effecten van de hoge energieprijs te dempen.
Lees verder

Belastingplan 2023
Lees verder

Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie
Lees verder

Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2023.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa.De vragen zijn gesteld door de leden Kops en Wilders (beiden PVV) met kenmerk 2022Z15514.Deze antwoorden dienen ter aanvulling op de antwoorden op vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga), ingezonden op 10 augustus 2022 (kenmerk 2022Z15501)
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de beantwoording Kamervragen over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie .De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).
Lees verder