vrijdag 16 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op schriftelijke vragen over de appreciatie van het RepowerEU-plan

Antwoorden op schriftelijke vragen over de appreciatie van het RepowerEU-plan
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt schriftelijke vragen over de appreciatie van het RepowerEU-plan. De vragen zijn vanuit diverse fracties gesteld.
Lees verder

Bijlage antwoorden op schriftelijke vragen over de appreciatie van het RepowerEU-plan
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'EBN deed bod om gasopslag Bergermeer te nationaliseren'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoorden Kamervragen over het artikel 'EBN deed bod om gasopslag Bergermeer te nationaliseren'. De leden Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording SO brief gasopslag Bergermeer van 5 juli 2022
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoorden vragen die zijn gesteld in het kader van het schriftelijk overleg over de brief van 5 juli 2022 over de gasopslag Bergermeer.
Lees verder

Brief voorhangprocedure amvb samenwerking IMG-NCG
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Eerste Kamer over de Brief voorhangprocedure amvb samenwerking IMG-NCG.
Lees verder

Aanbieding Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer over Aanbieding Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein.
Lees verder

Antwoord op verzoek Regeling van Werkzaamheden 13 september 2022
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageren op een verzoek om een brief te ontvangen over recente berichtgeving in de media over mogelijke afspraken met als doel om te voorkomen dat mensen die hun energierekening niet kunnen betalen deze winter zouden worden afgesloten. Daarnaast reageren beide ministers op een verzoek om de Kamer nader te informeren over gasexport. Het lid Omtzigt (Omtzigt) heeft de verzoeken gedaan.
Lees verder

Beantwoording vragen over de brief 'Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid'
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de brief 'Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA).
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de salderingsregeling
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over de salderingsregeling later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft deze vragen gesteld
Lees verder