dinsdag 13 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen ten behoeve van de extra Energieraad van 9 september 2022

Beantwoording Kamervragen ten behoeve van de extra Energieraad van 9 september 2022
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt resterende vragen van het Schriftelijk Overleg ten behoeve van de extra Energieraad van 9 september 2022.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het UBO-register
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO'. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over grensoverschrijdende samenwerking
Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over grensoverschrijdende samenwerking. De vragen zijn gesteld door de Commissie Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer.
Lees verder

Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen 20 en 22 juli
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer het Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen 20 en 22 juli en de kabinetsreactie op het recent gepubliceerde Strategisch Prognoseverslag 2022 van de Europese Commissie. Naar de Eerste Kamer is een gelijkluidend exemplaar gestuurd.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag Markttoezichtverordening en nota van wijziging (Wetsvoorstel ter uitvoering van de Markttoezichtverordening)
Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag Markttoezichtverordening en de nota van wijziging (Wetsvoorstel ter uitvoering van de Markttoezichtverordening) aan.
Lees verder

Nota n.a.v. verslag Markttoezichtverordening
Lees verder

Nota van wijziging (Wetsvoorstel ter uitvoering van de Markttoezichtverordening)
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over "hoge prijzen leiden tot miljardenwinst voor olie- en gasbedrijf Shell"
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst.De vragen zijn gesteld door het lid Van Dijk (CDA).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over twaalf extra te plaatsen zoutcavernes door Nobian
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) beantwoordt Kamervragen over twaalf extra te plaatsen zoutcavernes door Nobian. Het lid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder