vrijdag 2 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de mogelijke gevaren rondom het uitschakelen...

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de mogelijke gevaren rondom het uitschakelen van 2G en 3G in 2025
Minister Adriaansens (EZK) laat de Tweede Kamer weten dat de antwoorden op vragen over de mogelijke gevaren rondom het uitschakelen van 2G en 3G in 2025 niet binnen de gestelde termijn beantwoord kunnen worden.. De vragen zijn gesteld door het lid Dekker-Abdulaziz (D66) die op zijn beurt vragen heeft gesteld over de toegezegde brief aan het lid Rajkowsski.
Lees verder

Beantwoording vragen uit Schriftelijk Overleg naar aanleiding van het noodplan 'Save Gas for a Safe Winter' van de Europese Commissie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt vragen die zijn gesteld in het kader van het schriftelijk overleg naar aanleiding van het noodplan 'Save Gas for a Safe Winter' van de Europese Commissie. De vragen zijn gesteld vanuit diverse fracties.
Lees verder

Onderzoek Agentschap Telecom bij KPN
Minister Adriaansens (EZK) komt aan de toezegging tegemoet die de toenmalige staatssecretaris van EZK, tijdens het plenair debat van 29 juni 2021 over buitenlandse spionage in telecomnetwerken, heeft gedaan inzake het informeren over de uitkomst van een onderzoek van Agentschap Telecom bij KPN.
Lees verder

Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2019-2020: beantwoording vragen schriftelijk overleg 7 juli jl.
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de rapportage Industrieel Participatiebeleid 2019-2020. De vragen zijn gesteld door de VVD-fractie.
Lees verder

Tweede voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer (CNO) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen inzake het bericht dat de ACM instemt met de aanleg van een privaat net voor zonneparken in Groningen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het bericht dat de ACM instemt met de aanleg van een privaat net voor zonneparken in Groningen. Het lid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft deze vragen gesteld
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Nederlandse gasprijs
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Kops en Wilders (beiden PVV) en Van Haga (Groep Van Haga) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording vragen Informele RAZ-cohesiebeleid
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken cohesiebeleid dd. 02 september 2022. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties CDA, D66 en VVD van de Tweede Kamer.
Lees verder