vrijdag 23 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan Raad van State (intrekking productiebep...

Memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan Raad van State (intrekking productiebeperking kolencentrales)
Lees verder

Voorstel van wet, zoals voorgelegd aan Raad van State (intrekking productiebeperking kolencentrales)
Lees verder

Advies Raad van State wetsvoorstel intrekking productiebeperking kolencentrales
Lees verder

Kamerbrief over beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen
Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
Lees verder

Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties
Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer aan: de conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES), in verband met het verlenging van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling gericht op bankgaranties (samen aangeduid als de subsidiemodules GO) die zijn opgenomen in respectievelijk titel 3.13 en 3.14 van de RNES.
Lees verder

Nota van wijziging novelle wet versterken Groningen
Lees verder

Voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)
Staatssecretaris Vijlbrief (MIJNBOUW) stuurt de Tweede Kamer het Voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag over de novelle verbetering uitvoerbaarheid
Lees verder

Doelstelling Nationaal Groeifonds
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt, mede namens de minister van Financiƫn, de Tweede Kamer een brief om deze nader te informeren aangaande de doelstelling van het Nationaal Groeifonds. Naar de Eerste Kamer is een gelijkluidend exemplaar gestuurd
Lees verder