vrijdag 23 september 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Bijlage wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

Bijlage wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten
Lees verder

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering aan. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

EK Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Eerste Kamer over de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling gericht op bankgaranties.
Lees verder

Beantwoording vragen over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft deze vragen gesteld
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de energieprijzen, over de plannen voor leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie en over het afsluitbeleid van kleinverbruikers
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over de energieprijzen, over de plannen voor leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie en over het afsluitbeleid van kleinverbruikers. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vragen gesteld
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over aangescherpte vereisten voor regelvermogen en effecten daarvan op de energierekening
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over aangescherpte vereisten voor regelvermogen en effecten daarvan op de energierekening. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) heeft deze vragen gesteld
Lees verder

Beantwoording van vragen schriftelijk overleg congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de brief over dit onderwerp van 8 juni 2022.
Lees verder

Stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer de stand zaken omtrent de uitgifte 3,5 GHz-band
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de salderingsregeling
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de salderingsregeling. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA).
Lees verder