vrijdag 16 september 2022

Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd
Nederlandse Douane werkt aan tussentijdse oplossing De Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020' gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. De vernieuwing  en uitbreiding aan het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukt niet voor 13 februari 2023. Het streven is dat de aanpassingen uiterlijk 1 oktober volgend jaar klaar zijn. De Nederlandse Douane werkt aan een tussentijdse oplossing om de gevolgen voor  bedrijven en lidstaten te beperken.
Lees verder

Voortgang pilots mediation, VSO's, loket afbetaalde schulden en CWS
Om ouders die gedupeerd zijn bij de problemen met de kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk te helpen, wordt constant gekeken wat er verbeterd kan worden in de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de stand van zaken op een aantal onderdelen van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
Lees verder