zondag 4 september 2022

Data Act position paper

VNO-NCW
Data Act position paper
Het veilig, betrouwbaar en verantwoord optimaal benutten van data is een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen en Europa als wereldleider in de digitale data-economie neer te zetten. Het breed benutten van data biedt veel kansen voor het bedrijfsleven en is een randvoorwaarde voor groei en innovatie in het kader van de digitale transitie. We verwelkomen dan ook de insteek om EU breed optimaal data te benutten om zo de interne markt te bevorderen. Om optimaal data te kunnen benutten, is het essentieel dat datadelen gestimuleerd wordt en er prikkels zijn voor innovatie. Ook verwelkomen we de insteek om op diverse manieren specifiek rekening te houden met het mkb zodat ze kunnen groeien en nieuwe opkomende bedrijven in staat worden gesteld om de markt te betreden en te concurreren met bestaande marktpartijen om dataconcentraties te voorkomen. In het voorstel zijn daartoe waarborgen opgenomen tegen oneerlijke handelspraktijken met een verbod op onredelijke voorwaarden, wordt het mkb ondersteund met een vrijwillig modelcontract voor data-delen en is het micro- en klein bedrijf uitgezonderd van verplichtingen rond data delen. We zetten ons in voor het behoud van deze voorstellen; en het opnemen van stimulansen voor het micro en kleinbedrijf om vrijwillig data te delen.
Lees verder