Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
BZK-FMH-HIS EA Huur AV middelen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Audiovisuele uitrusting
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Steenvoordeschool - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV: Verhuur of verkoop van gebouwen
Lees verder

MCR dienstverlening - NOS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Radio- en televisiediensten
Lees verder

Plaagdierbestrijding - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Ongediertebestrijding
Lees verder

NU SOP Stolwijk - Touchscreens en toebehoren - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Touchscreenmonitors
Lees verder

Levering verhardingsproducten van beton - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bestratingsmateriaal
Lees verder

A02.21.2021 Levering schoonmaakmiddelen- en materialen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 | Procedure: Openbaar | CPV: Producten voor schoonmaken en poetsen
Lees verder

1-D-29004-21: Keukenaanpassingen en Plafondliften - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installatiediensten (uitgezonderd software)
Lees verder

Afvalinzameling - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

Levering en plaatsing ondergrondse restafvalcontainersystemen, gemeente Zevenaar - Stichting Beheer "Borchwerf II"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afval- en vuilcontainers en bakken
Lees verder

Vervanging OVL gemeente Woerden 2022-2026 - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Installeren van straatverlichtingsuitrusting
Lees verder

IKEC Hoorn Ontwerpteam & Aanneming - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Dieselolie Samenwerkende Waterbedrijven - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Brandstoffen
Lees verder

Mobiliteitsvoorziening Provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV: Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
Lees verder

Storage en backup - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Computerconfiguraties
Lees verder

Uitvoering Brede Regeling Combinatiefuncties - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Lees verder

Asset management systeem - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213, Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Lees verder

31118932: Renovatie en onderhoud Veerhavens - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Elektrotechnische installatiewerken
Lees verder

Huisvestingsadviseur - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

Projectontwikkeling Isla Bonita - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Lees verder

EA Schoonmaak Stations - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Lees verder

Recordsmanager voor oude DMSen - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Marktconsultatie Security Audits - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Auditdiensten
Lees verder

WGA ERD verzekering ASKO - ASKO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Grondverzet Perceel 11 Limburg Noord - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar | CPV: Grondverzet
Lees verder

Leer Management Systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Ingenieursdiensten Pekelerhoofddiep - Gemeente Pekela
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Cateringdienstverlening - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Catering voor scholen
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten (niet zorg) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
Lees verder

Meldkamer en alarmdiensten - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor alarmbewaking
Lees verder

22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel III: Installaties) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

Projectleider VTH Applicatieontwikkeling - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

SAP S4/HANA - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Levering kantoormeubilair - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

Evaluatie implementatie MB0-verklaring - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Lees verder

Inkoop EDAZ Nextgen - Axira
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Marktconsultatie Automatisering Verbetering Primaire Data - Stichting Connekt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Leveren van Waadpakken en Lieslaarzen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
Lees verder

Marktconsultatie Huurvoertuigen Politie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegvervoersdiensten
Lees verder

Domeinbrede SaaS-ICT-oplossing voor het Sociaal Domein - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Telemarketingdiensten - Vereniging De Evangelische Omroep (Eo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reclame- en marketingdiensten
Lees verder

Constructeur wegen/riolering - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Senior adviseur gebiedsontwikkeling - Wvg onteigening - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Inspecteur Bodem (1 fte), vanaf september 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

PV Panelen voor nieuwbouw Zwembad De Koerbelt Gemeente Rijssen-Holten - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zonne-energie
Lees verder

(Gerectificeerde) Aanbesteding Systeem ter ondersteuning van volledige werkzaamheden van teams Gebiedsgericht werken en Jeugd - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

ENG-Diensten AVROTROS en BNNVARA - AVROTROS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Televisieproductiediensten
Lees verder

Individuele coaching - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
Lees verder

Adviesdiensten Ongelijkvloerse verbindingen met het spoor, nieuwbouwwijk Zevenbergen-Oost en Stations - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV: Constructie-elementen voor spoorwegen
Lees verder

Aanschaf en onderhoud hybride vrachtwagen met laad en los hulp en haak-arm systeem - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV: Carrosserieƫn voor vrachtwagens
Lees verder

Coƶrdinator Vaccinatieproces Rotterdam Rijnmond/Hellevoetsluis, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder