Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
ROVK Handelsgebruikelijke verpakkingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dozen
Lees verder

DOS-2021-0001531 Ecologische adviesdiensten Natuurnetwerk Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Broker dienstverlening - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Herontwikkeling Forumplein - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Lees verder

Vervanging rolbrug - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bruggenbouwwerkzaamheden
Lees verder