dinsdag 2 augustus 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
21427 | Vervangen beveiligingsinstallaties PI Dordrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installatiewerkzaamheden in de bouw
Lees verder

DAS Opzichters - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Toezicht op uitvoering van de bouw
Lees verder

VNGR - Senior Communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Lees verder

DAS Inhuur Specialisten ICT - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

DAS Inhuur ondersteuning onderwijs(gerelateerde bedrijfsvoering) applicaties - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

DAS Inhuur facilitair en ict projectleiders - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Server- en storage infrastructuur - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Instroommoment onderaannemers Jeugdhulp per 1 oktober 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

Instroommoment onderaannemers WMO begeleiding Regio Zuid Oost Utrecht per 1 oktober 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

VNGR - 22.095 Community manager - projecten Digitale inclusie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

VNGR - Codebase steward Huishoudboekje - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

VNGR - Medior Product Specialist StembureauApp - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Lees verder

Lease gemotoriseerd handgereedschap, gemeente Apeldoorn, 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
Lees verder

Brandverzekering Diamant-Groep - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

Bouwen MaaS-router voor kleine mobiliteitsaanbieders in Zeeland - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Lokale Inkoop Jeugdhulp - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Nabogo app voor carpoolen Walcheren en Tholen - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Onderhoud van software voor informatietechnologie
Lees verder

Wmo ambulante ondersteuning en beschermd wonen - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Integraal groenonderhoud 2023-2026 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

EA Technische materialen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-08-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
Lees verder