maandag 29 augustus 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording vragen verslag rapporteur en vragen schriftelijk overleg Jaarverslag EZ...

Beantwoording vragen verslag rapporteur en vragen schriftelijk overleg Jaarverslag EZK en Jaarverslag NGF 2021
Minister Adriaansens stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris Mijnbouw de antwoorden op de vragen over het Jaarverslag en Slotwet 2021.Daarnaast zendt de minister de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de fracties VVD, D66, SP, en GroenLinks van een Schriftelijk Overleg bij het Jaarverslag EZK.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over productiebeperking kolencentrales
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de productiebeperking voor kolencentrales. Het Eerste Kamerlid Otten (Fractie-Otten) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat PostNL papieren 'niet-thuisberichtjes' afschaft
Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden over het bericht dat PostNL papieren 'niet-thuisberichtjes' afschaft. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het laatste IPCC-rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over over het laatste IPCC-rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE. Het lid Dassen (VOLT) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over gasleveringszekerheid
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op een viertal sets Kamervragen die betrekking hebben op gasleveringszekerheid. Het gaat om vragen van resp. het lid Dassen (Volt), het lid Erkens (VVD), de leden Boucke en Boulakjar (beiden D66) en de leden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Klimaatcrisis-Index van Milieudefensie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over de Klimaatcrisis-Index van Milieudefensie. De leden Kröger (GroenLinks) en Thijssen (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Verlenging subsidiemodule PPS-toeslag onderzoek en innovatie
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen de vervaldatum voor de subsidiemodule PPS-toeslag onderzoek en innovatie van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES) te verlengen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Chroom 6 aangetroffen in grondwater bij Tata Steel'
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Kamervragen over het bericht 'Chroom 6 aangetroffen in grondwater bij Tata Steel'. Het lid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de aangenomen motie-Hagen c.s., het artikel 'Kankerverwekkende stof chroom-6 aangetroffen in grond Tata Steel' en de intentieverklaring 'Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving'
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over de aangenomen motie-Hagen c.s., het artikel 'Kankerverwekkende stof chroom-6 aangetroffen in grond Tata Steel' en de intentieverklaring 'Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving'. De leden Hagen en Boucke (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Lees verder