woensdag 17 augustus 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit

Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de beroepsprocedure die Kink FM, een potentiële nieuwe toetreder op de FM-radiomarkt, heeft ingesteld tegen het landelijke verlengbaarheidsbesluit.
Lees verder

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 juli jl. in de beroepsprocedure die Kink FM heeft ingesteld tegen het landelijke verlengbaarheidsbesluit. Daarenboven zet de minister de stappen die zij naar aanleiding van deze uitspraak heeft gezet, en nog voornemens is te zetten, uiteen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het artikel 'Noodlijdend Uniper dringt bij Duitsland aan om snel extra geld'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Erkens (VVD).
Lees verder

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het verslag van de extra Energieraad van 26 juli 2022.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het hacken van windturbines
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het hacken van windturbines. Het lid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

EU wetgevingsoverzicht - Kwartaalrapportage april – juni 2022
Lees verder

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode april tot en met juni 2022 op het terrein van het ministerie van EZK. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Response of the Dutch authorities on public consultation on the Revision of the State aid Railway Guidelines
Lees verder

Response of the Dutch authorities on the amendments to the Temporary Crisis Framework HT
Lees verder