dinsdag 23 augustus 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kingdom of the Netherlands reaction public consultation CRA

Kingdom of the Netherlands reaction public consultation CRA
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Bergermeer
Toetsingskader risicoregelingen Bergermeer
Lees verder

Verder vullen gasopslagen Bergermeer en Norg, en update LNG-installatie en gedoogsituatie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (EZK) informeren de Tweede Kamer over het verder vullen van de gasopslagen Bergermeer en Norg, en LNG-installatie en gedoogsituatie. Tevens worden de vragen van het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) over de gasopslag Norg beantwoord.
Lees verder

CW voor gasopslag Bergermeer
CW voor gasopslag Bergermeer
Lees verder

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid, welke plaatsvindt op 2 september 2022 in Praag. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de beleidsinzet voor biogrondstoffen. De Eerste Kamerfracties van PvdD, Nanninga en SGP hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het illegaal boren naar zout
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op Kamervragen over het illegaal boren naar zout. De vragen zijn gesteld door de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA).
Lees verder

Afschrift brief aan GS provincie Groningen over gedogen ingebruikname LNG-terminal Eems Energy Terminal
Afschrift van brief van de minister voor Klimaat en Energie aan gedeputeerde staten van Groningen over het gedogen van ingebruikname LNG-terminal EemsEnergy Terminal.
Lees verder

Afschrift brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen over gedogen ingebruikname van de LNG-terminal "EemsEnergy Terminal"
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over zijn verzoek aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen om het aanlanden van LNG met behulp van twee LNG-schepen te gedogen.
Lees verder