dinsdag 12 juli 2022

Zes projecten krijgen definitieve toekenning Nationaal Groeifonds

Zes projecten krijgen definitieve toekenning Nationaal Groeifonds
Half april zijn de voorstellen in de tweede ronde bekend gemaakt waarvoor geld van het Nationaal Groeifonds gereserveerd is door het kabinet. Een aantal voorstellen kreeg daarbij een voorwaardelijke toekenning. Dat betekent dat de toekenning pas definitief wordt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Inmiddels is hieraan door een aantal indienende departementen voldaan. Zij hebben dit voorgelegd aan de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Dit geldt ook voor een project uit de eerste ronde. De adviescommissie heeft het kabinet geadviseerd dat aan de voorwaarden is voldaan en bij zes projecten toekenningen omzetting mogelijk is van voorwaardelijk naar definitief. Het gaat dan om 939,9 miljoen euro die moeten zorgen voor meer duurzame economische groei voor Nederland.
Lees verder