donderdag 14 juli 2022

Wetsvoorstel: forse verlaging griffierechten voor WHOA-procedure

Wetsvoorstel: forse verlaging griffierechten voor WHOA-procedure
Woensdag is het voorstel Wet verlaging griffierechten in consultatie gegaan. Hierin wordt voorgesteld tarieven van griffierechten die worden geheven in het burgerlijk recht en het bestuursrecht voor zowel burgers als bedrijven te verlagen. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten hier al jaren voor.
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: KVNW, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren
Branchevereniging aan het woord: KVNW, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren
Lees verder

Subsidieregeling voor energieadvies MKB tijdelijk stopgezet
Het kabinet sluit tijdelijk de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), vanaf 14 juli. De afgelopen twee maanden zijn hierover steeds meer signalen binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over oneigenlijk gebruik uit van de regeling door enkele energie-adviseurs.
Lees verder

Data Governance Act in werking getreden
Op 23 juni jl. is de Data Governance Act (Databeheersverordening) in werking getreden. Vanaf 24 september 2023 zal deze van toepassing zijn (het moment dat aan de verordening voldaan moet worden). De Data Governance Act bevat nadere regels voor hergebruik van publieke data.
Lees verder