Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Programmadirecteur-secretaris en Programmabureau - Stichting AiNed
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10100047249 BD/DGO Projectsecretaris allround - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mobiele Telefonie (spraak/data) en Mobiele Data (data only) - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verkoop 'De Schelp' Hoornes Noordoost - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

10100047101 BD/DGO Organisatieadviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren van afvalinzamelvoertuigen met zijbelading - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 |...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Voornemen tot het besluit tot onderhandse gunning noodconcessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord (en na periode van 20 dagen tot besluit over te gaan) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Realisatie Vervangende Nieuwbouw Schreuder College - Stichting Horizon, Instituut Jeugdzorg en Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Print- & reprodienstverlening - mboRijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerker Restafval - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten 2022 - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Verzekeringsmakelaarsdiensten - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SAAS platform Toetslogistiek, Vrijwillige transparantie vooraf - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Cognitieve Proces Automatisering Specialist - Cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Web Analytics Tool - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-D013362-21 Stadskrant voor Rotterdam Opmaken, drukken en verspreiden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Integraal onderhoud - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Senior Middleware Specialist - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening 2023 - e.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud windturbines - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanleg en reconstructie openbaar groen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leermiddelen practicumopstellingen voertuigen - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

STU's Tilburg en Loosbroek - Werk C+W+E - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur van Milieu-inspecteurs - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gebruik applicatie iBurgerzaken (vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Hardware - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Advies uitvoering Taskforce 'bouwen en wonen' - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Identity en Access Management systeem - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grafische vormgeving en opmaak/DTP - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Gebruik applicatie Makelaarsuite (Vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gebruik applicatie iSamenleving en Civision (vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst 7 percelen, SRU-00-22-161-D01 Dagelijks Verzorgend Onderhoud civiel Almere 2023-2026 - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van diensten ICT-beheer en onderhoud ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz - Omnibuzz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Openbare Verlichting 2022-2026 - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk en aanverwante producten - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Herstelgerichte hulp - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133 | Procedure: | CPV: Fysiotherapiediensten
Lees verder

Europese aanbesteding vaste telefonie en cloud telefonie-oplossing - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Laboratorium benodigdheden en chemicaliën - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch projectleider Verkenning Werk EU Migranten - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Proces en Projectmanager Zonne-energie - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding selectie architect nieuwbouw Baanbrekers - Baanbrekers
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arts Vaccineren, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankoop chalets, locatie Harderwijkerweg 343 Hulshorst, t.b.v. noodopvang - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw IKC De Regenboog - Stichting De Akker
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Openbare procedure - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering, gemeente Brummen en gemeente Voorst-2022 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Flexibele arbeidskrachten onderwijzend personeel (OP), ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) en Payroll - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rioolreparatie en -renovatie voor de gemeenten Amersfoort, Leusden en Bunschoten in 2022 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Drukriolering, gemalen en randvoorzieningen - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteamaannemer Doorstroomverbetering Halfweg (DIG-12969) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering inzamelvoertuigen - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering vrachtwagens - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNG Naleving - Beleidsadviseur preventie, toezicht en handhaving sociale zekerheid. - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Adviseur rechtsbescherming - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

(klein) civieltechnisch onderhoud - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-D-26851-21: In ontvangst nemen en verwerken van rioolslib en zandvangresten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

FIN EA ROVK Onderzoek burgerbeleving - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandstoffen 2022-2026 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

vervanging blades en onderhoud UCS configuratie - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doelgroepenvervoer - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Revitalisering Audiovisuele installatie raadzaal Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging Enterprise Service Management Software (ESM) en aanverwante diensten - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Vervanging Storage, SAN, Servers en bijbehorende Dienstverlening - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IoT-Kathodische bescherming (KB) modules - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sorteren en verwerken van Grof Huishoudelijk RestAfval (GHRA) voor NV Meerlanden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP S4/HANA - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

European Return and Reintegration Network ERRIN Homecoming Project - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Standaard software en aanverwante diensten - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

2020-302-Aanbesteding schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Geotechnical Survey for Investigation Areas in IJmuiden Ver, Nederwiek and Hollandse Kust (west) Wind Farm Zones - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder