zondag 31 juli 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Openbare Europese Aanbesteding voor Sanitaire Voorzieningen (Sanitaire Hardware + Vulmiddelen) ten behoeve van Stichting PCBO Apeldoorn - Stichting PCBO Apeldoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor basisonderwijs
Lees verder

EA Multifunctionals - Stichting PROKIND scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
Lees verder

Suspension for the Mirror Chain ETpathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bevestigingsmateriaal
Lees verder

Huis-aan-huisaanpak energiereductie Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake efficiënt energiegebruik
Lees verder

Europese aanbesteding Eigen risicodragerverzekering WGA - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Financiële en verzekeringsdiensten
Lees verder

Europese aanbesteding voor de uitvoering van dienstverlening inzake het eigen risicodragerschap ziektewet - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel II: Constructies) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van voedingsmiddelen voor kleinverbruik voor de schoolkantines. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diverse voedingsmiddelen
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van voedingsmiddelen Grootverbruik ten behoeve van leskeukens en evenementen. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Lees verder

EA Tandtechniek t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Tanden
Lees verder

Tolkdienstverlening voor Oekraïense ontheemden t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid specifiek voor de overige basiszorg - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Tolkdienstverlening voor Oekraïense ontheemden t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid specifiek voor de huisartsenzorg - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Afvoeren en verwerken van (vertrouwelijke) informatiedragers - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor afvalrecycling
Lees verder

e-HRM-systeem inclusief outsourcing - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Loonadministratiediensten
Lees verder

Wijkteamleider - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Senior Vakspecialist Bodem, vanaf juli 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Openbare EA Apothekersdiensten Onverzekerbare Vreemdelingen - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Apotheekdiensten
Lees verder

Doorontwikkeling van het Klant informatie Systeem - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Enterprise Content Management - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Europese Aanbesteding Kantoorartikelen - Schoolinkoop - Inkoopcollectieven B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantoorbenodigdheden
Lees verder

Kerstgeschenken 2022 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

Aanbesteding Leerroutes B1- en Zelfredzaamheidsroute Wet inburgering 2021 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor onderwijs en opleiding
Lees verder

Cognitieve Proces Automatisering Specialist (team-lead) - Cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Aanbesteding ICT-omgeving en Werkplekdiensten - Stichting Amstelland Bibliotheken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Kantoorautomatiseringsdiensten
Lees verder

Market Consultation replacement Landing Craft v. 2.0 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: | CPV: Amfibievaartuigen en -schepen
Lees verder

Gemeentelijke pagina - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Post- en koeriersdiensten
Lees verder

Raamovereenkomst WGA ERD verzekering gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Jachtvliegtuig Fire Trainingsunit en Helicopter Fire Trainingsunit - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Brandbeveiligingstoestellen
Lees verder

NU CorDeo - Chromebooks - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Computerapparatuur
Lees verder

Brandmeldinstallatie totaalpakket - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Leermanagementsysteem - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in verband met software
Lees verder

iWKS Hardware - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
Lees verder

Ondersteuning opvolging bevindingen op RWS apparaatsuitgaven , taken en programmering - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Advies inzake bedrijfsvoering en management
Lees verder

Software broker - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar | CPV: Leveren van software
Lees verder

Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV: Installeren van straatverlichtingsuitrusting
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf inzake Promovendus Volg Systeem - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Opvolgingssoftware
Lees verder

Onderhoudsbaggerwerken haven Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bagger- en pompwerkzaamheden
Lees verder

ROVK Handelsgebruikelijke verpakkingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakken en tassen
Lees verder

SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Flevoland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware en ICT-componenten. - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Computeruitrusting en -benodigdheden
Lees verder

Financieel strateeg - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Levering en onderhoud van elektrische dienstvoertuigen - Twente Milieu en Onderhoud Enschede - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Motorvoertuigen
Lees verder

Slopen en saneren Stakenbeek fase 2 - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bodemsanering
Lees verder

Levering, plaatsing, beheer en onderhoud openbare toiletunits - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Openbare toiletten
Lees verder

verantwoording en begeleiding van Europese subsidies ten behoeve van spoorproject "Kwaliteitsverbetering Spoorlijn Groningen - Bremen" (Wunderline) - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor financieel advies
Lees verder

Applicatie domein Inkomen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Administratieve software
Lees verder

Spellen en Hobbyartikelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Handwerk- en kunstbenodigdheden
Lees verder

Opwaarderen Lettergebouwen C-D-E-F-G-J Oranjekazerne te Schaarsbergen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installatiewerkzaamheden in de bouw
Lees verder

FIN - International payments for the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defence - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor internationale betalingsboekingen
Lees verder

Functioneel beheerder - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Levering en onderhoud vrachtauto t.b.v. Defensie Duikgroep - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
Lees verder

.NET startopleiding tot junior .NET developer - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor onderwijs en opleiding
Lees verder

Aanbesteding gebiedscontract Noord-Holland Zuid - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Wegenonderhoud
Lees verder

CAR-verzekering Project Sterke Lekdijk - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Verzekeringen tegen schade of verlies
Lees verder

Gunningen DAS Q1 Voorschoten - Gemeente Voorschoten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

EA WOZ-Dienstverlening Noardeast-Fryslân & Schiermonnikoog - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Fiscale dienstverlening
Lees verder

Gunningen DAS Q2 2022 Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Arbodienstverlening - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
Lees verder

Europese aanbesteding voedingsmiddelen, dranken en aanverwante artikelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar | CPV: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Lees verder

Heraanbesteding Afzet Overtollige grond - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Milieuzorgdiensten
Lees verder

Tolkdienstverlening ten behoeve van VluchtelingenWerk Nederland, Nidos en de Raad voor de Kinderbescherming - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Concession - Green Energy Refueling Station - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van tankstation
Lees verder

Tijdelijke huisvesting - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Huisvestingsdiensten
Lees verder

Brandverzekering - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-1-2022 t/m 31-3-2022 (zie bijlage) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

Senior adviseur Water Programmabureau Maas - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-4-2022 t/m 30-6-2022 (zie bijlage) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Website vru.nl met risico- en crisiscommunicatiefunctionaliteiten - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor het ontwerpen van websites
Lees verder

Maaien waterlopen Werkblokken E. Veenhuizermade, Landschap Wapse tot Kwasloot - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Ondergrondse containers en IRDC systemen voor Midwaste-leden. - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op het gebied van vuilnis en afval
Lees verder

CAR verzekering - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

Leveren en onderhouden afvalcontainersystemen - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar | CPV: Afval- en vuilcontainers en bakken
Lees verder

Projectmanagement - uitbreiding Campus Den Haag - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Lees verder

VERLENGING Rijksbrede levering van print- en kopieerpapier en aanpalende dienstverlening - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Fotokopieer- en xerografisch papier
Lees verder

Exploitatie van het afvalbrengstation - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
Lees verder

Aanschaf elektrisch wagenpark en wagenpark beheer - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
Lees verder