woensdag 27 juli 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Verbouw KuBus gebouw (EKP Noord) 's HertogenBosch - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Overeenkomst Realisatie nieuwbouw, beheer en onderhoud hoogspanningsinstallaties HHNK middels Onderhandelingsprocedure met vrijwillige transparantie - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
Lees verder

AT-2022-14: Marktconsultatie Alternatieve SOS-detectiemethoden SOS-systemen Rijkstunnels. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

GV-2022-03 Marktselectieprocedure Hof van Maasdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van gebouwen
Lees verder

Levering, plaatsing, onderhoud en verwijdering van Wmo trapliften - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Trapliften
Lees verder

Raamovereenkomst Levensduurverlengende maatregelen 2022-2025 - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar | CPV: Wegenbouwwerken
Lees verder

Printservices voor Munitax - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Strategisch Adviseur Directie Leefomgeving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Levering Beplanting - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Boomkwekerijproducten
Lees verder

Raamovereenkomst leveren & plaatsen speeltoestellen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Speeltuinuitrusting
Lees verder

Ambulante jeugdhulp en Wmo begeleiding - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

verwerking KWDI-afval - Avri
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

EA Media- en reclamediensten (creatief concept, advies en media-inkoop) - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reclame- en marketingdiensten
Lees verder

Grondverkoop voor gebieds-ontwikkeling en realisatie bouwprogramma Centrumlijn Noord - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering gemeente Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

Omgevingsdienst IJsselland - EOA ICT Omgeving - Omgevingsdienst IJsselland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV: Computernetwerkdiensten
Lees verder