dinsdag 26 juli 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Wmo-arrangementen voor Cliëntgoep GGZ en VB semimuraal en intramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
Lees verder

Wmo-arrangementen voor Cliëntgoep (O)GGZ, VB en/of LB extramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

Enkelvoudige Dagbesteding voor de Cliëntgroep Ouderen en somatiek, (O)GGZ en/of VB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
Lees verder

Levering van horecamiddelen (food & non-food) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Lees verder

Inhuur convenant labelsysteem - Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Juridische dienstverlening
Lees verder

Droog maaien 2e ronde Maaien Bloemdijken Zeeland Zuid 2022 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Stations - Vervangen draadglas lichtstraten station Eindhoven - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Maaien waterlopen Planeenheid Bakkefean en Tjonge - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Productie en levering van LOFAR2.0 modules - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afgemonteerde printplaten
Lees verder

Beheer V&O informatiesysteem - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Stobben rooien en bomen planten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Rooien van bomen
Lees verder

Raamovereenkomst Ingeniersdiensten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Bouwkundige upgrade REC J/K - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

2020-302-Aanbesteding schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Tolkdiensten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Herontwikkeling woon-zorgcomplex Janshove - Stichting Thebe West Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Drukwerk verkiezingen- en belastingenpost - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Drukwerk en aanverwante producten
Lees verder

Woonrijp maken deelplan G1/G2 fase 5 - C.V. Park Triangel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure: Openbaar | CPV: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Lees verder

Vervanging OVL gemeente Woerden 2022-2026 - Gemeente Woerden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Installeren van straatverlichtingsuitrusting
Lees verder

Veegwerkzaamheden Hofstadgebieden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar | CPV: Straatreinigingsdiensten
Lees verder

Juridisch Adviseur Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Lees verder

Levering Standaard software en aanverwante diensten - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over software
Lees verder