Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Mobiele onderhoudsmachine (kraan) - vrijwillige transparantie - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan
Lees verder

Leveren van energiebesparende producten ten behoeve van minima-huishoudens gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Platen, bladen, strips en folie verband houdend met bouwmaterialen
Lees verder

Inhuur Contentspecialist - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Inhuur Data Analist - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Inkoop pomp onderdelen en vervangingspompen(DIG-12742) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Pompen
Lees verder

31169719: Industry Day Tunnel Zuidasdok - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van tunnels
Lees verder

Maaien waterlopen De Krite, Lange Warren en Deeklân - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

STS Palen Calandkanaal / Aanvaarbeveiliging Brittanniëhaven - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Havenbouwwerkzaamheden
Lees verder

Vervanging en onderhoud koelinstallatie Kunstijsbaan Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
Lees verder

Woon- en dienstenunits opvang vluchtelingen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Modulaire verplaatsbare bouwelementen
Lees verder

Marktconsultatie 3D Peroperatieve beeldverkrijger Neurochirurgie Orthopedie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
Lees verder

Full Service Webinars - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Medewerker gegevensbeheer -cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

31169408: Onderhoudsbaggerwerk Eemsgeul - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-11-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Marktconsultatie MLOps (Machine Learning Operations) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Groenrenovatie Zilverkamp & Renovatie bosplantsoen - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

Multi Service Provider (MSP) inhuur derden EU\B71\2021-026 - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

ROVK t.b.v. levering onder(reserve)delen voor aanhangwagens en opleggers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
Lees verder

Medische en Technische gassen - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gassen
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering (UGV) - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

Onafhankelijk Adviseur Verzekeringen (1 fte), vanaf september 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Projectvoorbereider Wegen en Riolering - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Marktconsultatie Huisvesting FdL-FFTR Radboud Universiteit - Radboud Universiteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Camera/ video terreinbeveiliging Defensiecomplex, voor bepaalde tijd - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
Lees verder

Maaien waterlopen Kop Bloksleat, Frijgerzen, de Staten en Westpolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Maaien waterlopen Aldhôf, Boksleat, Blaugerzen, Jiskewiel, Petgaten, Nannewiid en Swettepoel - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

Rescue Stair Vehicle 'wide body vliegtuigen' t.b.v. vliegbasis Eindhoven - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
Lees verder

Laden op Zon - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Elektrische voertuigen
Lees verder

Burgerzaken Applicatie - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Beheerdiensten Oracle- en MS SQL-databases / -infrastructuren voor RID de Liemers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Systeem- en ondersteuningsdiensten
Lees verder

NO inhuur teamleider en adviseur Datamanagement - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Levering 3 kraakperswagens Reinigingsdienst de Liemers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Vuilniswagens
Lees verder

22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel I: Architectuur) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

Marktconsultatiedocument Vervaardiging, opslag, verkoop, verzending en marketing van leer-en trainingsmateriaal - Stichting Lezen & Schrijven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Divers drukwerk
Lees verder

Raamovereenkomst Sport- en Speeltoestellen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting voor parken en speelplaatsen
Lees verder

NO Inhuur Senior risicomanager project A5H Kadeversterking 1e tranche - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Inhuur ondersteunend personeel - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Software broker - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

EA Onderhoud gevelonderhoudsinstallaties - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Liftonderhoud
Lees verder

Records manager - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Amsterdam - PHS - Bruggen Oostertoegang - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Lees verder

Diensten m.b.t. besturen en begeleiden voertuigen Metro Baan - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting
Lees verder

Onderhoud Elektrische NZK veren GVB - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en onderhoud van schepen
Lees verder

Implementatie, beheer en onderhoud Content Suite - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Aanbesteding schoonmaak de Letterbak van de gemeente Alkmaar v01 - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Lees verder

Multifunctionals - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Printers en plotters
Lees verder

Marktconsultatie aanbesteding applicatie subsidiebeheerVIA2022050MK - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

52-2022 Gebiedsgericht contract Wijkvernieuwing Selwerd - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Lees verder

Pilots gericht op gedragsverandering bij automobilisten - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Monitoring Zwemwaterkwaliteit-31180656 - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen
Lees verder

Datacenter - Gereformeerde Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Marktconsultatie circulaire betonproducten - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure Levering Leermiddelen t.b.v. Stichting Quadraten - Quadraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar | CPV: Leermiddelen
Lees verder

Aanschaf intraoculaire lenzen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Intra-oculaire lenzen
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering 2023-2025 (met 2 optiejaren) - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Verzekeringsdiensten
Lees verder

NU Marenland - Laptops en toebehoren - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Computerapparatuur
Lees verder

Aanbesteding onderhoud liften en roltrappen - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reparatie en onderhoud van roltrappen
Lees verder

Touchscreens - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Touchscreenmonitors
Lees verder

Marktconsultatie Krammersluizencomplex en Zandreeksluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem [DAS] 'Bouw, vastgoed en huisvesting UvA/HvA' - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2032 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Doorontwikkeling en technische ondersteuning van de op XCP2 gebaseerde Andreas-applicatie - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Aankondiging in geval vrijwillige transparantie vooraf - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

LVO - Desktops - Onderhandeling - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Computerapparatuur
Lees verder

OS.104 Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo - De Haandrik - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Sequencer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
Lees verder

Uitzenddiensten 2022-2026 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure: Openbaar | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

Team of experts in sustainable tourism development for Uganda, - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten
Lees verder

Europese openbare aanbesteding raamovereenkomst ICT Hardware & Randapparatuur (werkplek gerelateerd, mobiel en audiovisuele middelen) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Machines voor dataprocessing (hardware)
Lees verder

Market consultation Remotely Operated and Autonomous Underwater Vehicles (ROV-AUV) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Duik- en snorkeluitrusting
Lees verder

Market consultation XBRL software - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

WFRL-11-23733 Levering vrachtauto met laadbak en laadkraan - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan
Lees verder

Verlengen overeenkomst 'Inrichten bezwaar en beroep eigen bijdrage kinderopvangtoeslag' - Rectificatie TN369280 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten op het gebied van management
Lees verder

De ontwikkeling en uitvoering van een communicatiestrategie voor de Demonstratiebedrijven duurzame landbouw - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Marketingdiensten
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering gemeente Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brandverzekeringen
Lees verder

Fiscale dienstverlening - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Fiscale dienstverlening
Lees verder

IT Dienstverlening Netwerk en Cloud (2 percelen) - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Toezichthouder Energie (1 fte), vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Senior Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (1fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Senior Adviseur Milieu Effect Rapportage (1 fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Energie Toezichthouder (3 fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Junior Recruiter (1 fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Vakspecialist Bodem (1 fte), vanaf februari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Document Management Oplossing (DMO) - ZonMw
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Ontwerp nieuwbouw kindcentrum de Kring te Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Lees verder

Raamovereenkomst voor het leveren en aanplanten van bomen en beplanting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder