Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Student Inschrijfsysteem (SIS) 2022 - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

AI 2022-0024 RAW-raamovereenkomst baggerwerkzaamheden watergangen Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

AI 2021-0108 Puccini Bestratingsmaterialen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Bestratingsmateriaal
Lees verder

AI 2022-0002 Inspecties overspanningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Bouwinspectiediensten
Lees verder

Financieel medewerker TOZO / TONK - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Adviseursselectie nieuwbouw Kindcentrum Noord & sportcomplex De Tweesprong te Roelofarendsveen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Inkoop-, contractmanagement en aanbestedingsjurist - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111, Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
Lees verder

Locatieproductie van een NPO Radio evenement - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Lees verder

Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Brandweerwagens
Lees verder

Preventieve hulp en ondersteuning t.b.v. de inwoners van de gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Lees verder

Groen, Schoon & Gladheid - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

Afvalinzameling - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Afvalverzameling en –verwerking
Lees verder

Drukriolering, gemalen en randvoorzieningen - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van riolering
Lees verder

Brugbediening Noordhollandsch Kanaal - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Ondersteunende diensten voor vervoer over water
Lees verder

Marktconsultatie Holbein-, Kegel- en 21ste Paaltoparmaturen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2023 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV: Installeren van straatverlichtingsuitrusting
Lees verder

Marktconsultatie warmtebeeldcamera's en nachtkijker - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Camera's
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
Lees verder

Levering en instandhouding afvalcontainers - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV: Afval- en vuilcontainers en bakken
Lees verder

eSuite Specialist - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Coördinatiepunt SpoedHulp Twente 2023-2025 - Regio Twente
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Dynamisch Case Management platform - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Warme drankenvoorziening VSA - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektrische koffiezetapparaten
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding regio Westfriesland - Regio Westfriesland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Beheer en onderhoud Microsoft Dynamics 365 Customer Relationship Management - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

31051486: Het exploiteren van een veerverbinding op het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente Stichtse Vecht. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Vervoer per veerboot
Lees verder

Hotel- en vergaderdiensten ten behoeve van het Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Hoteldiensten
Lees verder

Meubilair Nieuwe centrale bibliotheek Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
Lees verder

Onderhoud E-installaties Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Lees verder

Marktconsultatie Ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal - Gemeente Brielle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Schoonmaak en aanverwante dienstverlening tbv MindLabs - VvE Locomotiefboulevard 101 te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure: Openbaar | CPV: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Touringcarvervoer en Pakketreizen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV: Bus- en autobusverhuur met chauffeur
Lees verder

Product owner DIVA - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Contractmanager - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

31146467: Aankondiging van een wijziging ontwerp en vervanging viaduct Hoog Burel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Bouwen van verkeersviaduct
Lees verder

NIPV Levering Aardgas Q4 2022 t/m 2024 met optiejaar 2025 - Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aardgas
Lees verder

Trapliften - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Trapliften
Lees verder

Market consultation XBRL software - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Maaien watergangen stedelijk gebied Wageningen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Lees verder

DAS Meubilair - Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Nije Gaast
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Meubilair
Lees verder

Maaien waterlopen Graverij en Geeuwpolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Lees verder

DAS IT inhuur profielen, gegunde opdrachten Q2 2022 - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

VNGR - Procesbegeleider ENSIA - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Stobben rooien en bomen planten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Rooien van bomen
Lees verder

DAS Meubilair - Vergader- en personeelsruimte meubilair - Nije Gaast
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Meubilair
Lees verder

Leveren van een VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving) systeem, alsmede het leveren van onderhoud, beheer en ondersteuning - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Het leveren van een zaaksysteem, alsmede het leveren van onderhoud, beheer en ondersteuning - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Accountantsdiensten 2022-2028 - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Auditdiensten
Lees verder

Dagprogramma Jonge Kind - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Programma- en projectbeheerser - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Inhuur Domeinexpert adviseur GGZ - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

Medicatiecontrole Jeugd - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Maatschappelijke en aanverwante diensten
Lees verder

Zonne-energie fase 2, project 11351 - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar | CPV: Zonnepanelen
Lees verder

Levering woonwagens - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Funderingswerkzaamheden
Lees verder

Beeldmateriaal en Luchtfotografie - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV: Luchtfotografiediensten
Lees verder

Rioolinspectie, reiniging riolering en reiniging pompen/gemalen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure: Openbaar | CPV: Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling
Lees verder

Europese aanbesteding levering aardgas aan de 3 Gezamenlijke Brabantse Waterschappen - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aardgas
Lees verder

Schoonmaak - St. Kath. Onderwijs Ginneken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaken van scholen
Lees verder

DXP Liander.nl - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Spoor en betonwerk Tram- en Metro Baan - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting
Lees verder

Bestek 373487-01 Raamovereenkomst voor Renovatie en Reparatie Riolering Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden voor riool
Lees verder

Catering - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure: Openbaar | CPV: Catering voor scholen
Lees verder

Bloemen, cadeaubonnen en geschenken - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

31167987: Vervanging en renovatie technische installaties en het bedienings-, besturings- en bewakingssysteem Spijkenisserbrug en Brug over de Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog | CPV: Besturings- en controlesysteem
Lees verder

2022-2026 Gladheidsbestrijding levering strooizout - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV: Strooizout
Lees verder

Parkeer Management Systeem Parkeergarages ten behoeve van Gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar | CPV: Intercomuitrusting
Lees verder

Raamovereenkomst levering en onderhoud waterzuiveringssystemen t.b.v. Rijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzameld en gezuiverd water
Lees verder

UAV-GC opdracht voor het ontwerp en realisatie van kademuur en KW4026/27/05/19/20/22 Europakwartier Oost - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Brugontwerpdiensten
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf aanschaf Digitaal aanbestedingsplatform - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Lees verder

Gulfstream G650 pilot training - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Opleiding en simulatie met lucht- en ruimtevaartuigen en raketten
Lees verder

Archaeological Assessment for Dutch offshore wind farm zones (WFZs). - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

10203 - Electron Beam Lithography - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
Lees verder

Airborne Simulation & Airborne intelligence, surveillance & reconnaissance (ISR) - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Militaire defensiediensten
Lees verder

201865002.001.066 - BZK-EA Taskforce huisvesting aandachtsgroepen en ontheemden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake onderzoek
Lees verder

Huur Toetsmeubilair - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meubilair voor conferentiezaal
Lees verder

Inzet juristen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar | CPV: Juridisch advies
Lees verder

Collectieve zorgverzekering minima - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Ziektekostenverzekeringen
Lees verder

Landelijk - Instandhouding (i)VPI installaties NL - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
Lees verder

Inhuur Domeinexpert adviseur GHZ - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Lees verder

VNGR - Strategisch Leveranciersmanager GGU (2x) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Lees verder

Postdiensten Capelle aan den IJssel (EU\M50\2021.025) - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV: Postdiensten
Lees verder

BHV-opleidingen t.b.v. Rijk - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg en EHBO
Lees verder

VNGR - Projectleider/kwartiermaker Ledentevredenheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Lees verder

Verpakkingsmiddelen - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakken voor het verpakken van goederen
Lees verder

NO Vervangen damwanden Noardeast-Fryslân 2022 (6 locaties) - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van kademuren
Lees verder

Vakspecialist Lucht (1fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Lees verder

Dorpshuis Hoeven - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Verklaring vrijwillige transparantie verkoop kerstchalets - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Diensten voor het organiseren van culturele evenementen
Lees verder

Verklaring vrijwillige transparantie digitaal tendersysteem - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder