Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Stations - Vervangen draadglas lichtstraten station Eindhoven - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

IJM050.63696 Regulier Onderhoud Grienden - Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Reconstructie Eind-Steegputstraat-Meers, Thorn - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Voorbelasting Vlietvoorde - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Participatieregeling en mantelzorgcompliment - Gemeente Venlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2023 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Consessieopdracht Slimme Laadpleinen gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landmeetkundige inwinningsapparatuur - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Snoeien bomen gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerken chemisch afval - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Stedenbouwkundig bureau gemeente Houten - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House procedure Wmo-maatwerkvoorzieningen Gemeente Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leren Verbeteren III - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor een Reseller t.b.v. levering van Microsoftlicenties - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Logistieke diensten ICT-Hardware en Generieke Software - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

22496 | Renovatie hoofd- en secundaire baan & het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op Vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2022...
Lees verder

Brandverzekering Diamant-Groep - Diamant-groep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal Energieloket voor Gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Duurzame afvalinzameling - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regietaken Routevervoer - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vegetatie- en plantensoortenkarteringen & SNL-faunamonitoring 2023 ev. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw van een gebouw voor Buitenschoolse Opvang - Rijksdienst Caribisch Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder