Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Jeugdhulp Dyslexiezorg - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

CNC Milling Machine 5 Axis - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Identity and Access Management - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp deelsegment 3b Jeugd GGZ instellingen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

IKC de Steiger Design & Build - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Toegepast juridisch zaaksysteem Awb Bezwaar en beroep - RDW
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11,...
Lees verder

Servers & Storage dienstverlening - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT-2022-13: Markconsultatie Renovatie Koninginnensluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2023 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Jeugdhulp deelsegment 4c: Gezinsbegeleiding en behandeling: FACT (Open House) (in de plaats van procedure met TenderNed kenmerk 299038 die is stopgezet) - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wagenpark WA (Wettelijke aansprakelijkheid) - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Analist digitale informatie in applicaties - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Food, Non Food en Beverages - Terra
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Smartboards - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Design, manufacture and installation of AEC Air Preheaters ||| Het ontwerpen, produceren en inbouwen van AEC Luchtvoorverwarmers - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

60.2022 adviseur Programma van Eisen diergeneeskunde - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur ICT Professionals IND/DT&V/COA - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie contractmanagementsysteem gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Parkeerdiensten per 2023 - Gemeente Westvoorne - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Automaterialen - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-10-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Dienstverlening - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226...
Lees verder

Projectsecretaris Tozo/Energietoeslag - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Laserablatie instrument voor de koppeling met ICP(TOF)MS t.b.v. NFI - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Theaterstoelen Isala Theater CAPELLE AAN den IJssel (EU/M53/2021-039) - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Combi Amsterdam (CIAMS) - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Openbare voorzieningen
Lees verder

Europese Aanbesteding - St. Lentiz Onderwijsgroep - ICT-Hardware - Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Computeruitrusting en...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de aanschaf van Bedrijfskleding (inclusief Wassen) en Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM), in 2 percelen - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Framework Agreement Bambi Fire Buckets and parts - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Ontwerpen en bouwen WW02-installatie - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414...
Lees verder

Administratief ondersteuner Energietoeslag - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekering Stichting Xpect Primair - Stichting Xpect Primair
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Toebehoren (militaire) Uniformen ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beroepskleding, speciale...
Lees verder

Haamstede Ontharding - Ingenieursdiensten (EU) - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Verlichting gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteunende software (ERP) t.b.v. diverse bedrijfs(voering)processen waaronder financiƫle, personele en salarisadministratie - AM match
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ondersteunen bij het opstellen van milieueffectrapportages en gerelateerde producten voor energieprojecten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebouw gebonden E&W installaties HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Werktuigkundige-installaties gemeente Bernheze - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD verzekering Stichting Nationale Opera & Ballet - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf LAN/WLAN apparatuur - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Realisatie wegsteunpunt Zuidbroek - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie software financiƫle administratie gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2024 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Physical Property Measurement System - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Console upgrade for the low-field 300 MHz NMR Spectrometer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien waterlopen (schouwsloten) Snelle Loop en Sint Anthonis - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Hoogeveen - Gemeente Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente De Wolden - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur inkoopondersteuning - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerk en werkplekbeheer - Stichting Openbaar Onderwijs Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MINBZK - EA Voorzieningen Sector Overleg Rijk (2023-2026) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD verzekering Algemeen Toegankelijk onderwijs 's Hertogenbosch - Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 's-Hertogenbosch en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale Niet-openbare aanbestedingsprocedure Voor de realisatie en ontwikkeling van waterzuivering in de wijk Oosterwold van de gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Werving & Selectie en Detachering ten behoeve van de directie Finance van de Technische Universiteit Delft - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeerautomaten - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Tractoren - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud technische installaties Noord-Hollands Archief - Noord-Hollands Archief
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf raman Microscoop t.b.v. RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Voorschoten - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medior Toezicht (1fte), vanaf september 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Planuitwerking HOV4 Eindhoven - Veldhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Uitzendkrachten - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud Nijmegen Noord - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw Unilocatie Staring College te Borculo - uitvoerende partijen - Stichting Staring College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Onderwijzend Personeel - Stichting Fioretti Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Inhuur Onderwijs Ondersteunend Personeel - Stichting Fioretti Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Software voor Stage-, Scriptie-, en Afstudeerbegeleiding - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Webinformatiesystemen en portalen GBLT - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 2023-2024 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fotografie - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Externe vergader- en verblijffaciliteiten - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrachtwagen Gemeente Asten - Gemeente Asten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

23105 | Marktconsultatie 'aanbestedingsstrategie Justitieel Complex Vlissingen' - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder