Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Sloop beluchtingstank III, RWZI Eindhoven - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sloop beluchtingstank III, RWZI Eindhoven - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitzenddienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Renovatie Christelijk College de Noordgouw Heerde - Christelijk College De Noordgouw
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2022...
Lees verder

Inhuur Informatiemanager - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Bestuurscommunicatieadviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Consultant Beheer Infor Enterprise Asset Management - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gunning onderhoud Hyperion Imaging Modules + Helios CyTOF Systems - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur Junior Projectmanager ICT - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Gemaal De Hoelm - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-07-2022...
Lees verder

Inhuur Senior Adviseur Projectbeheersing - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dijkversterking en -verlegging Arcen - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Bestek 2449,Groot onderhoud verhardingen N781 Wageningen - Ede - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vegetatie- en plantensoortenkarteringen & SNL-faunamonitoring 2023 ev. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiliteitstooling en -kaart - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mobiliteitshubs Lincolnpark Haarlemmermeer- marktconsultatie - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2050 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Gevelreiniging - Stichting Eye Filmmuseum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Adviseursselectie nieuwbouw Kindcentrum Noord & sportcomplex De Tweesprong te Roelofarendsveen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf betreffende Digitaal Netwerkdossier - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en optioneel plaatsen van speeltoestellen - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2024 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Flexibele endoscopen MDL - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Open House Procedure Vrij-toegankelijke lokale jeugd ondersteuning met procesregie - Segment A - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marketing- en communicatiediensten OV-bureau Groningen Drenthe - Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, Drenthe NL13 |...
Lees verder

Uitvoering van Accountantsdiensten ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz - Omnibuzz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Het vervangen, nieuw realiseren en onderhouden van verkeersregelinstallaties - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gepantserde personenvoertuigen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groenonderhoud 2023-2026 Gebied Noord en Zuid RAW-bestek Noord – perceel 1: 22-008 Zuid – perceel 2: 22-009 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor reizen in 3 percelen - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Adviseur Grondexploitaties - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inburgering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

RROK onderhoud rioolaansluitingen 2022 – 2026 in de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Christelijk College Naussau-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stichting WIJeindhoven Werkplekbeheer - Stichting WIJeindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mede-opdrachtgeverschap EKO-1 almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel Adviseur Sociaal Domein - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Meubilair - Stichting Scholengroep GelderVeste, voor christelijk basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Handhavingssysteem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Secretaris Commissie Bezwaarschriften - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Geotechnical Survey for Investigation Areas in IJmuiden Ver, Nederwiek and Hollandse Kust (west) Wind Farm Zones - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en Projecten Installaties E&W - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

RFI Binoculars - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Astronomische en optische...
Lees verder

Talentencoach (2 x) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Telecommunicatiediensten en mobiele randapparatuur - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ondersteuning uitvoering gladheidbestrijding gemeente Meierijstad - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst netwerkcomponenten - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042 gemeente Houten - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie glasbewassing, gevelreiniging en gevelconservering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DOS-2022-0000170 Senior Jurist Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (Deeltijd) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groot Onderhoud Sterrenberg Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

European tender Resist processing system - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Hardware CKC Drenthe - Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Software Wmo & Backoffice dienstverlening Wmo en Jeugd als BPO - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Kop3 Noord Holland Noord gemeenten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

EU-266 Levering van hoogwerkers voor hoogspanningsmasten/lijnen en -stations - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Open house procedure Jeugd ED (Ernstige Dyslexie) Kop3 gemeenten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

9-L-19118-21: Leveren van Audiovisuele middelen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

marktconsultatie platform beheer groene hart - Gemeente Woerden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Utrecht - SAP Configuratiedata - op orde brengen en borgen datakwaliteit - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

De inzameling van huishoudelijk afval. - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelingsproject De Brink Wezep - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31138697: Marktconsultatie Renovatie Krammersluizencomplex - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Herinrichting Kanaleneiland Noord-Noord - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2022...
Lees verder

Europese aanbesteding vaste telefonie - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering breedspoortractor met multifunctionele maaiarm, inclusief klepelmaaier en overrijdbaar frame - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-Hardware - Jong Leren stichting voor confessioneel onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

UMCG Complexe Wervelkolom Chirurgie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Redundante Verbindingen - CVO Zuid-West Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Client offshore representatives various Wind Farm Zone (Geophysical and Geotechnical Investigations) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud Wmo hulpmiddelen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-renovatie RWZI Nijverdal - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2022...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Rijnlands Lyceum Oegstgeest - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vooraankondiging Marktconsultatie Living Lab Heavy Duty Laadpleinen - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Atheneum College Hageveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gebouwgebonden vliegtuigkoeling - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Surfaces - Stichting Aves
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Salarisadministratiekantoor - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meubilair - Stichting Consent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire artikelen gymzalen - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Portuur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Multifunctionals - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reeve Sluis en Bruggen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Frequentieomvormers en aanverwante dienstverlening(DIG-12734) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzameling en verwerking van OPK - Gemeente Sint-Michielsgestel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Huis aan Huis Energieadvies - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leaseauto's - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

OLP Fluenta i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - FLUENTA - Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs in Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Strategisch ICT-Maatwerk Advies - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Duurzaamheidsloket Noord Veluwe - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering (BOCAS en andere locaties VrAA) - Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

ICT-Hardware en Touchscreens - Stichting Consent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Business development support for SMEs in the poultry and horticulture sector in the Sahel region - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Regionale bekendheids- en activiteitencampagne 113-Zelfmoordpreventie - Stichting 113 Zelfmoordpreventie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programma medewerker regioteam Zorg & Veiligheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inschrijving 15-jarig huurrecht tankstationlocatie 'De Blikken' langs de N34 westzijde nabij Emmen - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfsverzekeringen - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

EA IaaS-oplossing - Stichting Inlichtingenbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Audiovisuele middelen Raad- en Debatzaal - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Project Realiseren infrastructuur t.b.v. Online-meters waterlijn WSHD - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2022...
Lees verder

Herontwikkeling Slotweg 42-44, Egmond aan den Hoef - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder